Studere i Europa

Som EØS-borgere har nordmenn rett til å studere i andre EØS-land. Det finnes mange muligheter for å studere og eller skaffe seg arbeidspraksis i et annet land i Europa.

Norge er i perioden 2021-2027 med EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+. Dette er verdens største i program på utdanningsområdet.

Erasmus+ støtter utveksling, mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, men også i opplæring, ungdoms- og idrettsarbeidet. Det europeiske samarbeidet bidrar til kvalitet og relevans i utdanningene, ny kunnskap, interkulturell kompetanse, innovasjon og nettverk for fremtiden.

Erasmus+ har et budsjett på om lag 260 milliarder kroner for perioden 2021-2027. Det norske bidraget er anslått til om lag åtte milliarder kroner.

Det er utarbeidet en egen norsk strategi for samarbeidet under Erasmus +.

Les mer om Erasmus + på Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) sine og Europakommisjonens hjemmesider.