Praktikantmuligheter for nordmenn i EU

EU-institusjonene har mange populære praktikantprogram som i noen grad også er åpne for nordmenn. Men det finnes også en rekke andre muligheter for dem som ønsker seg et EU-relatert praktikantopphold.

Å jobbe som praktikant kan være hardt arbeid, og tidvis lite takknemlig med tanke på lønnsbetingelser. Men det som er gjennomgående positivt med praktikantordningene er at de tilbyr en unik mulighet for studenter og nyutdannede til å få en fot innenfor arbeidslivets dører. Og selv om de fleste søkerne har bakgrunn fra økonomi, juss eller statsvitenskap, finnes det muligheter for folk med ulik studiebakgrunn. Her følger en oversikt over EU-relaterte praktikantstillinger:

EU-relaterte praktikantordninger i Brussel
Norges EU-delegasjon i Brussel og den norske ambassaden i Belgia er et eksempel på en slik unik mulighet. Her finnes et spennende tilbud for studenter som er interessert i å lære mer om Norges forhold til EU og samtidig få innblikk i hvordan en stor norsk utenriksstasjon fungerer. Utlysning skjer på Europaportalen henholdsvis i oktober for vårsemesteret og i april for høstsemesteret.

Natos hovedkvarter i Brussel har et eget praktikantprogram på vanligvis seks måneder for studenter. Programmet tilbyr et begrenset antall studenter eller nylig uteksaminerte kandidater fra alle Natos medlemsland en mulighet til å arbeide som praktikant i Natos internasjonale stab ved hovedkvarteret. Søknadsprosedyren for praktikantopphold ved Nato er omfattende, og det er kun én søknadsfrist i året.

Efta-sekretariatet tilbyr trainee-plasser for statsborgere fra alle Efta-landene (Norge, Island, Liechtenstein og Sveits) ved kontorene i Brussel og Genève, avhengig av hvilket fagfelt man ønsker. Ved EØS-midlenes sekretariat (FMO) i Brussel kan også borgere fra EU-landene søke om trainee-plass. Utlysningene legges ut på Efta sine nettsider i april og oppholdet varer i 10 måneder, fra 1. september til 30. juni.

Eftas overvåkningsorgan (ESA), som befinner seg i Brussel, tilbyr nyutdannede studenter en praktikantordning hvor de blir tilbudt opplæring i ESAs funksjoner, ved å assistere og ta del i den daglige driften av organet.

De norske regionskontorene i Brussel har alle praktikant- og/eller trainee-ordninger. Ta direkte kontakt med henholdsvis Nord-Norges Europakontor, Vest-Norges Brusselkontor, Sørlandets Europakontor, Trøndelags EuropakontorStavangerregionens Europakontor eller Osloregionens Europakontor for spørsmål om deres praktikant- og trainee-ordninger. Man behøver ikke være fra den respektive regionen i Norge for å søke.

Det kan også være en idé å gå inn på EU-delegasjonens oversikt over norske aktører i Brussel og henvende seg direkte til potensielle arbeidsgivere.

EU-relaterte praktikantopphold andre steder
European Space Agency (ESA), som Norge er medlem av, med kontorer i henholdsvis Paris, Noordwijk (Nederland), Darmstadt (Tyskland) eller Franscati (Roma, Italia), tilbyr praktikantopphold på flere felter, blant annet innen økonomi, public relations og human resources, men hovedsakelig innenfor ingeniørområder og andre vitenskapsfelt.

EUs delegasjon til Norge har diplomatisk status, og ivaretar forbindelsene mellom EU og Norge. Hovedoppgavene er å ivareta det bilaterale forholdet, formidle informasjon om EU og rapportere til Brussel om norsk politikk.

Efta-domstolen i Luxembourg gir en unik mulighet til å se EØS-retten i praksis. Domstolen tar i mot søknader to ganger i året med søknadsfrist 1. juli og 15. november. Praktikantperiodene er på to til fire måneder og stillingene er tiltenkt nyutdannede eller studenter som befinner seg i siste del av utdanningen sin. Stillingene i kabinettene er for personer med juridisk utdannelse og det er fordelaktig med EU/EØS-spesialisering. Stillingen i administrasjonen er åpen også for personer uten juridisk tilknytning, da særlig statsvitere og økonomer med interesse for administrering av internasjonale domstoler.

Praktikantordninger i EU-institusjonene
Europakommisjonen søker primært praktikanter fra EUs medlems- og kandidatland. Men de åpner også for et begrenset antall praktikanter fra land utenfor EU dersom det er ressurser til det. Les mer om praktikantordningen i Kommisjonen her.

Europaparlamentet søker også primært praktikanter fra EUs medlems- og søkerland. Men også innbyggere i andre land kan få innvilget praktikantopphold i særlige tilfeller. Maksimalt fem prosent av praktikantene i Europaparlamentet kan komme fra tredjeland. 

Den økonomiske og sosiale komité søker etter praktikanter både fra EUs medlemsland og andre land. Det er mange søkere på få plasser, men flesteparten får avslag fordi de ikke har fullført søknaden på riktig måte. Les derfor godt igjennom søknadsprosedyrene.

Regionskomiteen søker hovedsakelig etter praktikanter fra EUs medlems- og søkerland. Kun ved eksepsjonelle tilfeller vil det tas opp søkere fra tredjeland.

Andre praktikantordninger:
OSSE-sekretariatet i Wien er ingen Brussel-basert organisasjon, ei heller direkte EU-relatert, men som en europeisk sikkerhetsorganisasjon som Norge er medlem i, finnes det praktikantmuligheter for nordmenn.

Norges faste delegasjon til Europarådet søker også sesongpraktikanter. Europarådet i Strasbourg er ingen EU-tilknyttet organisasjon som sådan, men praktikanten får et godt innblikk i multilateralt samarbeid generelt og mer spesifikt i hvordan Norges interesser fremmes gjennom arbeidet i Europarådets styrende organer. Som sete for de månedlige plenumssesjonene i Europaparlamentet, er Strasbourg en spennende by å være praktikant i.

Ønsker du en praktikantstilling ved en annen norsk ambassade i Europa, legges disse stillingene ut fortløpende på Utenriksdepartementets hjemmeside.

FNs regionale Informasjonskontor (UNRIC) i Brussel har ikke et løpende praktikantprogram, men vurderer søknader fortløpende. På disse hjemmesidene kan du også finne andre spennende stillinger i FN-systemet.

Også FN-byrået Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) i Genève tar inn praktikanter i tre til seks måneder fra alle nasjonaliteter.

Det finnes flere slike alternative praktikantmuligheter. Med litt research kan man finne noe for alle og enhver.