Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

Som studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel får man en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia, samt et innblikk i hvordan det er å jobbe ved Norges største utenriksstasjon.

Maja, Timo og Helene var studentpraktikanter våren 2022.
Maja, Timo og Helene var studentpraktikanter våren 2022. Foto: EU-delegasjonen

Norges delegasjon til EU og ambassaden til Belgia utgjør Norges største utenriksstasjon med rundt 60 ansatte. Av disse er omtrent 40 utsendt fra Utenriksdepartementet og de øvrige departementene. Delegasjonen og ambassaden holder til i Norges Hus sentralt i EU-kvarteret i Brussel, like ved Europakommisjonens hovedkvarter.

Praktikantenes oppgaver

Alle praktikantene bistår med tilrettelegging av besøk og ulike arrangementer, innhenting av informasjon, referat/oppsummeringer fra møter og konferanser, og ellers med å bistå der det er behov i en travel og spennende hverdag.

To av praktikantene har særlige oppgaver knyttet opp mot kommunikasjon om Norges samarbeid med EU gjennom EU-delegasjonens nettsider, sosiale medier og ukentlige nyhetsbrev.

En av praktikantene har særlige oppgaver knyttet opp mot ambassaden til Belgia. Dette kan blant annet innebære politisk og økonomisk rapportering om belgiske forhold, konsulært arbeid eller fremme av næringslivssamarbeid og norsk kultur.

praktikant-kontoret

Praktisk informasjon

Praktikantopphold ved EU-delegasjonen og ambassaden til Belgia varer typisk et halvt år og vi åpner for søknader omtrent et halvt år i forveien.

Utlysningen for praktikantopphold i høsthalvåret kommer derfor typisk i foregående januar/februar og utlysningen for vårhalvåret i september/oktober.

Nærmere informasjon om søknadsprosess og kvalifikasjoner spesifiseres i den enkelte utlysningen. For eventuell nåværende utlysning se våre sosiale medier eller Utenriksdepartementets oppdaterte oversikt over ledige praktikantplasser.

For ytterligere opplysninger om praktikantoppholdet i Brussel, kontakt info.eudel@mfa.no.