Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

Den norske EU-delegasjonen og ambassaden til Belgia tilbyr spennende praktikantopphold i Brussel. Utlysning for våren 2018 kommer i oktober.

Praktikanter vår 2017 (f.v): Sara Svanemyr, Martine Thorbergsen Baug, Sigrid Grøm Bakken. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.
Praktikanter vår 2017 (f.v): Sara Svanemyr, Martine Thorbergsen Baug, Sigrid Grøm Bakken. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel tilbyr hvert semester et lærerikt og variert praktikantopphold til studenter for en periode på fem måneder.

Spennende arbeidsoppgaver

Studentpraktikantene deltar aktivt i stasjonens arbeid og får en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt innblikk i arbeidet ved Norges største utenriksstasjon.

Arbeidsoppgavene vil primært omfatte informasjonsarbeid i form av å skrive aktuelle saker om Norges samarbeid med EU til regjeringen.no, EU-delegasjonens engelske hjemmeside og ambassadens hjemmesider på fransk og nederlandsk.

Stasjonen bruker også aktivt sosiale medier i informasjonsarbeidet. Erfaring med webpublisering og informasjonsarbeid/journalistikk er derfor en fordel.

I tillegg bistår praktikantene med tilrettelegging av besøk og ulike arrangementer, innhenting av informasjon og referat/oppsummeringer fra møter, samt å bistå ellers der det er behov i en travel og spennende hverdag ved stasjonen. Praktikantene vil få mulighet til å følge noen fagområder spesielt. Søkere må ha interesse for og kjennskap til EU, og gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.

En av praktikantene vil særlig ha oppgaver knyttet opp mot ambassaden til Belgia, blant annet politisk og økonomisk rapportering om belgiske forhold, fremme av næringslivssamarbeid og norsk kultur. Søkere med interesse for disse oppgavene bør ha gode kunnskaper i fransk.

Personlig initiativ og gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid er blant egenskapene som vil bli vektlagt.

Sentralt i EU-kvarteret

Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis stipend – for tiden på om lag NOK 9.500 per måned. I tillegg kan praktikantoppholdet kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og les mer på StuderiUtlandet.no.

Søkere må være norske statsborgere og medlem i Folketrygden. Søkere bør ha kommet et stykke på vei i studier innenfor fag som journalistikk eller medievitenskap, statsvitenskap, miljø/klima, jus, økonomi, språk eller andre fag som er relevante for de områder som EU-samarbeidet omfatter. Søkere kan ikke tidligere ha vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon.

Den norske EU-delegasjonen/ambassaden har ca. 60 ansatte, hvorav 35 er utsendt fra Utenriksdepartementet og de øvrige departementene. Delegasjonen og ambassaden holder til i Norges Hus sentralt i EU-kvarteret i Brussel, like ved EU-kommisjonens hovedkvarter og Rådssekretariatet.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Kortfattet søknad med CV og vitnemål sendes til info.eudel@mfa.no. Dersom du primært ønsker praksisplass ved ambassaden eller EU-delegasjonen bes du presisere dette, hvis ikke vil du bli vurdert for alle stillinger.

For ytterligere opplysninger om praktikantoppholdet i Brussel, kontakt kommunikasjonsråd ved EU-delegasjonen, Wera Helstrøm (wera.helstrom@mfa.no) eller ambassadesekretær Tonje Lie (tonje.lie@mfa.no) ved ambassaden. Mer praktisk informasjon om hvordan finne bolig etc. gis til den enkelte når søknadsprosessen er over.