Besøk til EU-delegasjonen

EU-delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, fra statsråder til lokale myndigheter, næringsorganisasjoner og studenter.

Grunnet utbruddet av koronaviruset tar EU-delegasjonen og Norges Hus for tiden ikke imot besøk fra eksterne grupper. Planlagte arrangementer er avlyst eller utsatt i denne perioden. Nye henvendelser vil bli besvart, men ikke tatt stilling til inntil videre.

Til organisasjoner og skoleklasser gir vi vanligvis foredrag om EØS-avtalen og Norges forhold til EU. Vi kan også tilby et mer skreddersydd program med en generell introduksjon om EU-delegasjonen og vårt arbeid samt foredrag om ett eller flere temaer.

Grupper som ønsker foredrag innenfor ett spesielt tema, kan gjerne kontakte våre fagråder direkte. De som er interessert i flere tema, bes kontakte EU-delegasjonens informasjonsteam som er ansvarlig for å koordinerer bidragene fra delegasjonens fagråder og sette sammen et program for besøket ved delegasjonen.

Kontakt oss i god tid!

EU-delegasjonen mottar mer enn 9.000 besøkende hvert år, og det er til tider stor pågang av forespørsler. Vi oppfordrer derfor alle til å kontakte oss i god tid, helst to måneder før planlagt besøk. Send oss en e-post og oppgi ønsket tema, hvor mange dere er og hvem som er kontaktperson. Angi gjerne flere alternative datoer. I god tid før besøket vil vi gjerne ha tilsendt deltakerliste og fullstendig program for  besøket i Brussel.

Hvis dere vurderer å besøke EFTA-sekretariatet eller noen av EUs institusjoner mens dere er i Brussel, oppfordrer vi dere til å ta direkte kontakt med deres besøkstjenester, se lenkene nederst på denne siden. De fleste institusjonene opererer med en frist på to måneder, men til Rådet må en melde fra tre måneder før ønsket ankomst.

Lån av lokaler på Norges Hus

For norske aktører er det mulig å låne konferansesalen ved EU-delegasjonen. Besøket bør helst finne sted innenfor delegasjonens åpningstid mellom 09.00 og 16.30. De øvrige leietakerne på Norges Hus disponerer i tillegg egne møtelokaler.

EU-delegasjonen har en rekke besøk fra regjering og Storting som gjerne avtales på kort varsel. Vi må derfor ta forbehold om at det kan være nødvendig å gjøre endringer i tid og sted for besøkende grupper, og ber om forståelse for dette.

Velkommen!

Institusjoner å besøke:

EFTA-sekretariatet i Brussel

EFTAs overvåkingsorgan ESA

Europaparlamentet

Europakommisjonen

Rådet for den europeiske union

Kontaktinformasjon for besøk til EU-delegasjonen:

EU-delegasjonens sentralbord: +32 (0) 2 238 74 00
E-post til informasjonsteamet: info.eudel@mfa.no
Oversikt over ansatte på EU-delegasjonen

Se også: Her finner du oss