Norges delegasjon til EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EU-delegasjonens oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia

Åpningstider: 09.00 - 16.30 mandag til fredag (09.00 - 16.00 i august)
Lørdag og søndag stengt

EU-delegasjonens sentralbord: +32 (0) 2 238 74 00

E-post til delegasjonen: eu.brussels@mfa.no