Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ansatte ved EU-delegasjonen

Norges delegasjon til EU ledes av ambassadør Rolf Einar Fife. Her finner du kontaktinformasjon til alle medarbeidere ved EU-delegasjonen i Brussel og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte jobber med.

Ledelse
Rolf Einar Fife
Rolf Einar Fife
Norges ambassadør til EU

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
rolf.einar.fife@mfa.no

Twitter: @RolfEinarFife
https://twitter.com/RolfEinarFife 

Knut Hermansen

Knut Hermansen
Ministerråd og nestleder ved delegasjonen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 28
Knut.Hermansen@mfa.no

Ansvar for delegasjonens arbeid knyttet til EØS-samarbeidet og EUs indre marked. Brexit.

Assistent: Marte Freihow Langeland

 

Eirik Nestås Mathisen
Ministerråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65

Eirik.Nestas.Mathisen@mfa.no 

Ansvar for koordinering og ledelse av delegasjonens arbeid i tilknytning til det utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet med EU, EEAS.

Assistent: Marte Freihow Langeland

Kommunikasjon og presse

 

Wera Helstrøm
Kommunikasjonsråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 92 
Wera.Helstrom@mfa.no

Pressekontakt, informasjonsarbeid, besøk.

 
Sara

Sara Svanemyr
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 78
sara.svanemyr@mfa.no

Informasjonsarbeid, web, presse, besøk.

Kristian Stakset-Gundersen

Kristian Nicolai Stakset-Gundersen
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 24
kristian.stakset-gundersen@mfa.no

Informasjonsarbeid, web, presse, besøk.


Forskning- og utdanningspolitikk
Straume

Are Straume
Forskningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 55
are.straume@mfa.no

EUs rammeprogram for forskning og teknologi, Det europeiske forskningsområdet (ERA), COST-samarbeidet.

 

Ragnhild Skålid
Utdanningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 74

ragnhild.skalid@mfa.no

EUs utdanningssamarbeid, inkludert EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.


Sikkerhets- og forsvarspolitikk
 

Erik Breidlid
Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 52

Erik.Breidlid@mfa.no

EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk (CSDP), samarbeidet mellom EU og NATO, sivilt-militært samarbeid. Forsvarsindustrielt samarbeid med EU, EDA, kapabilitet og forsvarsforskning.

Furo

Geir Furø
Oberstløytnant og militær rådgiver til EU-delegasjonen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 42
Mob: +32 (0) 476 962 750
gfuro@mil.no

Militærfaglige aspekter ved EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP), innbefattet EDA (European Defence Agency), militær krisehåndtering, samarbeidet mellom EU og NATO, sivilt-militært samarbeid.


Helse-, arbeids- og sosialpolitikk
 Maren Widme

Maren Ringstad Widme 
Råd for helse- og mattrygghet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 80
Maren.Ringstad.Widme@mfa.no  

Helsesamarbeid i EU, pasientmobilitet, helsepersonell, e-helse,  legemidler og medisinsk utstyr, folkehelse - herunder helseberedskap og smittevern, rusmidler, ernæring og mattrygghet.

Mona Næss
Arbeids- og sosialråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 69
Mona.Naess@mfa.no

Arbeidsmarkedspolitikk, fri bevegelse av arbeidstakere, arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet på arbeidsplassen, sosialpolitikk, koordinering av trygderettigheter, likestilling/ikke-diskriminering i arbeidslivet.

Nærings- og fiskeripolitikk

Tymon Bugajski

Tymon Bugajski
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 25
tymon.bugajski@mfa.no 

Handelspolitikk og frihandelsavtaler. WTO. Konkurransepolitikk og statsstøtte. Fiskeripolitikk avgrenset til spørsmål om markedsadgang.

Caroline Lunde Ellingsen
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 41
Caroline.Lunde.Ellingsen@mfa.no

Fiskeripolitikk, med hovedvekt på fiskeri- og ressursforvaltning. Norges fiskerisamarbeid med EU, kyststatsforhandlinger, EUs fiskeri-, hav- og akvakulturpolitikk.

 

Einar Døssland
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 71
Einar.Dossland@mfa.no 

Næringspolitikk, herunder fri bevegelse for varer og tjenester, offentlige anskaffelser, selskapsrett, maritim politikk og transport, immaterielle rettigheter, romvirksomhet og regelforenkling.


Internasjonale relasjoner
Gry_Waage

Gry Karen Waage
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65
Gry.Karen.Waage@mfa.no 

Europaparlamentet generelt + horisontale spørsmål i EP.

 

Turi Bakke
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 67
Turi.Bakke@mfa.no

EØS-koordinator. Oppfølging av EØS-komiteen, EFTAs faste komité og EØS-rådet. Følger arbeidet i UK I (varer), UK II (kapital/tjenester), UK III (personer), UK IV (programsamarbeid), UK V (rettslige og institusjonelle spørsmål), og FMC (Financial Mechanism Committee). Oppfølging av Sveits, island, Liechtenstein og mikrostatene.

 

Tone Cecilia Lang
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 46
Tone.Cecilia.Lang@mfa.no

Russland, nordområdene / Arktis, Ukraina, Sør-Kaukasus/Østlig partnerskap/COEST, Hviterussland, OSSE/Europarådet/COSCE, EU institusjonelt, rettsstatsmekanismen, sanksjoner.

 Vandvik

Bård Vandvik
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 66
Bard.Vandvik@mfa.no

Oppfølging av brexit. Midtøsten (inkl. MEPP/AHLC), Asia (COASI/ASEM) inkl. Sentral-Asia, ikke-spredning, transatlantisk dialog EU/USA/Canada.

Marko Soldic

Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 63
Marko.Soldic@mfa.no

Migrasjon (ekstern dimensjon), Tyrkia, Vest-Balkan (COWEB), Nord-Afrika, sivil krisehåndtering / CDSP, Afrika / COAFR, utviklingspolitikk, humanitære spørsmål, menneskerettigheter, tislutning EU-erklæringer.


Justis- og innenrikspolitikk
 Muriuki

Nelun Ånestad Muriuki
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 32
Nelun.Anestad.Muriuki@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål med hovedvekt på Schengen-saker (visum og reisedokumenter). Migrasjon- og flyktningerelaterte forhold, herunder Dublin, EASO, gjenbosetting og relokalisering. SCIFA.

 

Jan Olav Frantsvold
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 39
Jan.Olav.Frantsvold@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål med hovedvekt på Schengen-saker, andre politirelaterte forhold, personvern og indre sikkerhet / terrorisme.

 

Marianne Djupesland
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 58
marianne.djupesland@mfa.no

Schengen-saker, Frontex og sjøoperasjoner. Samfunnssikkerhet,
beredskap og krisehåntering. Sivilrettslige, strafferettslige og
institusjonelle spørsmål.


Forvaltnings- og IKT-politikk

Trond Helge Bårdsen
IKT- og forvaltningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 84

trond.helge.bardsen@mfa.no

IKT-politikk, forvaltningspolitikk, personvern, opphavsrett og AMT-direktivet.


Landbruk og mattrygghet
 

Kjetil Tysdal
Landbruksråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 49
Kjetil.Tysdal@mfa.no  

EUs felles landbrukspolitikk, handel, bygdeutvikling og skogbruk. 

Gisken Thoen
Matråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 53
gisken.beate.thoen@mfa.no

Matvaretrygghet og matkvalitet, i tillegg til dyrehelse og dyrevelferd langs produksjonskjeden.


Miljø, klima- og energipolitikk
 

Stine Svarva
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 26
Stine.Svarva@mfa.no

Miljøpolitikk med hovedvekt på klima. Reform av EUs kvotesystem 2021 - 2030. Regelverk for ikke-kvotepliktig sektor 2021 - 2030; felles oppfyllelse av klimamålene med EU. Innsatsfordelingen (ESR). Regelverk for skog og arealbruk (LULUCF). Avkarbonisering av transportsektoren, inkl luftfart og skipsfart, elbil/lavutslipp. Felles styringssystem (governance) for energi- og klimamålene 2021 - 2030. Internasjonal klimapolitikk: gjennomføring av Paris-avtalen, COP23/24.

Hege Olbergsveen
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 37
Hege.Olbergsveen@mfa.no 

Miljøpolitikk med hovedvekt på luftkvalitet, grønn finansiering, naturmangfold, kjemikaliepolitikk, vannforvaltning og sirkulær økonomi.

Lisa M. Løvold
Energiråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 45
lisa.maria.lovold@mfa.no

Energipolitikk og energimarkedet i EU/EØS-området.

Marius

Marius Fuglerud
Rådgiver for energisaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 13
Marius.Fuglerud@mfa.no 


Regional- og kommunalpolitikk

 

Eivind Lorentzen
Regional- og kommunalråd

Tlf.:+32 (0) 2 238 74 64
Eivind.Lorentzen@mfa.no

Regionale og lokale forhold og EUs regionalpolitikk. Dekker temaer som regional statsstøtte og Nordlige Dimensjon i tillegg til Schengen-samarbeidet.


Transport- og kommunikasjonspolitikk
Carsten

Carsten Horn-Hanssen
Samferdselsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 44
carsten.horn-hanssen@mfa.no

Post, elektronisk kommunikasjon, luftfart, veitransport, jernbane, havnepolitikk, maritim infrastruktur.


Økonomi og finanspolitikk
 

Inger Johanne A. Rygh 
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 75
inger-johanne.rygh@mfa.no

Makroøkonomi og økonomisk politikk, finansielle tjenester, EUs budsjett og statistikk.

Erik Mæhlen Larsen
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 77
erik.maehlen.larsen@mfa.no

Skatt, avgift og toll. EUs budsjett.

Forbruker-, likestilling-, og barne- og familiepolitikk

 

Joachim

Joachim Nilsen Frislid
Forbrukerråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 33 
joachim.nilsen.frislid@mfa.no 

Forbrukersaker, likestilling og ikke-diskriminering, barne-, ungdoms- og familiepolitikk..


Administrasjon
  Vibeke Olesen
Administrativ leder

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 36
vibeke.olesen@mfa.no

Assistent: Marte Freihow Langeland

Marit Kristensen
Arkivar

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 27
marit.kristensen@mfa.no

 

Kristian Wiberg
Arkivmedarbeider

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 68

Marte Freihow Langeland
Assistent for ambassadør Fife og resten av ledelsen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
pa.eu.amb@mfa.no

Assistent for EU-ambassadør, ministerråder, administrativ leder og informasjonsråd.

 

Maria Deridder Holmlund
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 23

Assistent for fiskeriråder, matråd, landbruksråd,
helseråd, arbeids- og sosialråd, utdanningsråd, forskningsråd,
regionråd, finansråder, IKT- og forvaltningsråd, konkurranseråd,
næringsråd, energiråd, klimaråd og miljøråd.

Christina  Rysgaard
Administrativ Assistent

+32 (0) 2 238 74 31
Christina.Rysgaard@mfa.no

Assistent for utenriksgruppa, justis og forsvar. COMIX, ESA-portalen og EP-kalender. Nasjonale eksperter.

 Ljungmann

Anette Ljungmann
Resepsjonist

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 29

 

Pia Ladefoged
Besøkskoordinator

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 56

 

Alexandra Brånå
Regnskapsfører

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 85

 

Michel Jonet
Boligforvalter

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 08

 

Ian Hills
IKT/sikkerhet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 17

 

Johan Pierre
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 56

Ricardo

Ricardo Cuyob
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 10


Praktikanter

Stine Lise Wannebo
Praktikant

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 19
Stine.wannebo@mfa.no

Johannes Gulbrandsen
Praktikant

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 15
Johannes.gulbrandsen@mfa.no

Natalie Azba
Praktikant ved Norges ambassade til Belgia

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 47
Natalie.azba@mfa.no

 
 
Til toppen