Ansatte ved EU-delegasjonen

Norges delegasjon til EU ledes av ambassadør Oda Helen Sletnes. Her finner du kontaktinformasjon til alle medarbeidere ved EU-delegasjonen i Brussel og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte jobber med.

Morgenmote
Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.
Ledelse
Kommunikasjon og presse
Forskning- og utdanningspolitikk
Forsvars- og sikkerhetspolitikk
Helse-, arbeids- og sosialpolitikk
Nærings- og fiskeripolitikk
Internasjonale relasjoner
Justis- og innenrikspolitikk
Forvaltnings- og IKT-politikk
Landbruk og mattrygghet
Miljø, klima- og energipolitikk
Regional- og kommunalpolitikk
Transport- og kommunikasjonspolitikk
Økonomi og finanspolitikk
Administrasjon
Praktikanter
Ambassaden til Belgia
Ledelse
 
Oda Helen Sletnes
Norges ambassadør til EU

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
oda.helen.sletnes@mfa.no

Twitter: @sletnes
https://twitter.com/sletnes 

 Ingrid Schulerud

Ingrid Schulerud
Nestleder ved delegasjonen og Norges ambassadør til Belgia

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
ingrid.schulerud@mfa.no

Twitter: @ingridschulerud
https://twitter.com/IngridSchulerud

Assistent: Martine de Laet

Cathrine Løchstøer. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Cathrine Løchstøer
Ministerråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 34
Cathrine.Lochstoer@mfa.no

Ansvar for koordinering og ledelse av delegasjonens arbeid i tilknytning til det utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet med EU, EEAS.

Assistent: Karin Ekström 

 
Hermansen

Knut Hermansen
Ministerråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 28
Knut.Hermansen@mfa.no

Ansvar for delegasjonens arbeid knyttet til EØS-samarbeidet og EUs indre marked.

Assistent: Karin Ekström

Kommunikasjon og presse

Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Wera Helstrøm
Kommunikasjonsråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 92
+32 (0) 494 535 820 
Wera.Helstrom@mfa.no

Pressekontakt, informasjonsarbeid, besøk.

   

Simon Johannsson
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 78
+32 (0) 483 46 28 54
Simon.Johannsson@mfa.no

Informasjonsarbeid, web, presse, besøk. 

Haugland

Line Haugland
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 24
Line.Haugland@mfa.no

Informasjonsarbeid, web, presse, besøk. 


Forskning- og utdanningspolitikk
Straume

Are Straume
Forskningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 55
Are.Straume@mfa.no

EUs rammeprogram for forskning og teknologi, Det europeiske forskningsområdet (ERA), COST-samarbeidet

 
Skalid

Ragnhild Skålid
Utdanningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 74
ragnhild.skalid@mfa.no

EUs utdanningssamarbeid, inkludert EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.


Forsvars- og sikkerhetspolitikk
 

Erik Breidlid
Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 52
Erik.Breidlid@mfa.no

EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk (CSDP), samarbeidet mellom EU og NATO, sivilt-militært samarbeid.

Assisterende forsvarsråd Jon Gunnheim. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Jon Gunnheim
Forsvarsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 86
Jon.Gunnheim@mfa.no

European Defence Agency, europeisk materiellsamarbeid, militært forsknings- og teknologisamarbeid, utviklingssamarbeid knyttet til militære kapasiteter, europeisk forsvarsindustri og det europeiske forsvarsmateriellmarkedet.

Furo

Geir Furø
Oberstløytnant og militær rådgiver til EU-delegasjonen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 42
Mob: +32 (0) 476 962 750
gfuro@mil.no

Militærfaglige aspekter ved EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP), innbefattet EDA (European Defence Agency), militær krisehåndtering, samarbeidet mellom EU og NATO, sivilt-militært samarbeid.


Helse-, arbeids- og sosialpolitikk
 
Widme

Maren Ringstad Widme 
Råd for helse- og mattrygghet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 80
Maren.Ringstad.Widme@mfa.no 
 

Helsesamarbeid i EU, pasientmobilitet, helsepersonell, e-helse,  legemidler og medisinsk utstyr, folkehelse - herunder helseberedskap og smittevern, rusmidler, ernæring og mattrygghet.

 

Mona Næss
Arbeids- og sosialråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 69
Mona.Naess@mfa.no  

Arbeidsmarkedspolitikk, fri bevegelse av arbeidstakere, arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet på arbeidsplassen, sosialpolitikk, koordinering av trygderettigheter.

Nærings- og fiskeripolitikk

 
Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Bjørn Tore Erdal
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 25
Bjorn.Tore.Erdal@mfa.no

Fiskeripolitikk med hovedvekt på markedsspørsmål, akvakultur og handelspolitikk.

Caroline Lunde Ellingsen
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 41
Caroline.Lunde.Ellingsen@mfa.no

Fiskeripolitikk, med hovedvekt på ressursforvaltning.

 
Dossland

Einar Døssland
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 71
Einar.Dossland@mfa.no 

Næringspolitikk og konkurransepolitikk, herunder fri bevegelighet for varer og tjenester, maritim politikk og transport, selskapsrett, romfart, regelforenkling, offentlig støtte, offentlige anskaffelser og konkurransereglene for foretak.


Internasjonale relasjoner
 Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

 

 

Eli Jonsvik
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65
Eli.Jonsvik@mfa.no

Europaparlamentet generelt + horisontale spørsmål i EP.

 
Bakke

Turi Bakke
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 67
Turi.Bakke@mfa.no

EØS-koordinator. Oppfølging av EØS-komitéen, EFTAs faste komité og EØS-rådet. Følger arbeidet i UK I (varer), UK II (kapital/tjenester), UK III (personer), UK IV (programsamarbeid), UK V (rettslige og institusjonelle spørsmål), og FMC (Financial Mechanism Committee). Oppfølging av Sveits, island, Liechtenstein og mikrostatene. WTO.

 
Lang

Tone Cecilia Lang
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 46
Tone.Cecilia.Lang@mfa.no

Russland, nordområdene / Arkits, Ukraina, Sør-Kaukasus/Østlig partnerskap/COEST, Hviterussland, OSSE/Europarådet/COSCE, EU-NATO, EU institusjonelt, sanksjoner.

 
Vandvik

Bård Vandvik
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 66
Bard.Vandvik@mfa.no

Oppfølging av brexit. Midtøsten (inkl. MEPP og koordinering AHLC), Iran, Syria, Irak, Asia (ASEM/COASI), Sentral-Asia, Afghanistan, Pakistan, ikke-spredning (COARM), transatlantisk dialog EU/USA/Canada.

 
Soldic

Marko Soldic

Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 63
Marko.Soldic@mfa.no

Migrasjon, Tyrkia, Vest-Balkan (COWEB) Sørlig nabolag /COMEM, Libya, sivil krisehåndtering /CDSP, Afrika /COAFR, utviklingspolitikk, humanitære spørsmål, menneskerettigheter, tilslutning EU-erklæringer.


Justis- og innenrikspolitikk
Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Torill Myhren
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 32
Torill.Myhren@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål  med hovedvekt på Schengen-samarbeid, migrasjon- og flyktningerelaterte forhold, SCIFA, sivilrettslige, strafferettslige og institusjonelle spørsmål samt EØS.

 
Sorby

Aksel Sørby
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 58
Aksel.Sorby@mfa.no

Justis-  og innenrikspolitiske spørsmål med hovedvekt på samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, Schengen-saker som FRONTEX, SIS/SIRENE, SCHEVAL, sjøoperasjoner og falske dokumenter samt EØS.

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Astrid Solhaug
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 39
Astrid.Solhaug@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål med hovedvekt på Schengen, andre politirelaterte forhold, personvern, indre sikkerhet samt EØS.

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Josefine Aaser
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 19
Josefine.Ingela.Aaser@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål, med hovedvekt på internasjonalt samarbeid.


Forvaltnings- og IKT-politikk
 
""

Trond Helge Bårdsen
IKT- og forvaltningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 84
trond.helge.bardsen@mfa.no

IKT-politikk, forvaltningpolitikk og personvern.


Landbruk og mattrygghet
 
Tysdal

Kjetil Tysdal
Landbruksråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 49
Kjetil.Tysdal@mfa.no 
 

EUs felles landbrukspolitikk, handel, bygdeutvikling og skogbruk. 

Thoen

Gisken Thoen
Matråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 53
gisken.beate.thoen@mfa.no

Matvaretrygghet og matkvalitet, i tillegg til dyrehelse og dyrevelferd langs produksjonskjeden.


Miljø, klima- og energipolitikk
 
Svarva

Stine Svarva
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 26
Stine.Svarva@mfa.no

Miljøpolitikk med hovedvekt på klima. Ikke-kvotepliktig sektor; felles oppfyllelse av klimamålene med EU. Innsatsfordelingen (ESR). Regelverk for skog og arealbruk (LULUCF). Internasjonal klimapolitikk: gjennomføring av Paris-avtalen. Avkarbonisering av transportsektoren, inkl luftfart og skipsfart, elbil/lavutslipp.

Olbergsveen

Hege Olbergsveen
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 37
Hege.Olbergsveen@mfa.no 

Miljøpolitikk med hovedvekt på luftkvalitet, grønn finansiering, naturmangfold, kjemikaliepolitikk, vannforvaltning og sirkulær økonomi.

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Gaute Erichsen
Energiråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 45
Gaute.Erichsen@mfa.no

Energipolitikk og energimarkedet i EU/EØS-området.

 

Ubesatt
Rådgiver for energisaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 13


Regional- og kommunalpolitikk

 
Lorentzen

Eivind Lorentzen
Regional- og kommunalråd

Tlf.:+32 (0) 2 238 74 64

Eivind.Lorentzen@mfa.no

Regionale og lokale forhold og EUs regionalpolitikk. Dekker temaer som regional statsstøtte og Nordlige Dimensjon i tillegg til Schengen-samarbeidet.


Transport- og kommunikasjonspolitikk

Camilla Ongre
Samferdselsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 44
Camilla.Ongre@mfa.no

Post, elektronisk kommunikasjon, luftfart, veitransport, jernbane, havnepolitikk, maritim infrastruktur.

 Samferdselsrådgiver Øyvind Rinbø. Foto: Stian Mathisen

Øyvind Rinbø
Samferdselsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 51
Oyvind.Rinbo@mfa.no


Økonomi og finanspolitikk
 

Bjarne Stakkestad
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 75
bjarne.stakkestad@mfa.no

Makroøkonomi og økonomisk politikk, statistikk, finansielle tjenester og EUs budsjett.

 

Lone Semmingsen
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 77 Lone.Semmingsen@mfa.no

Skatt, avgift og toll. EUs budsjett.


Administrasjon
narum
Astrid Nærum
Administrativ leder

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 36
Astrid.Naerum@mfa.no

Assistent: Karin Ekström

Kristin Dybhavn
Arkivar

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 27
Kristin.Dybhavn@mfa.no

 

 

Kristian Wiberg
Arkivmedarbeider

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 68

 

Karin Ekström
Assistent for ambassadør Sletnes

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
Karin.Ekstrom@mfa.no

Assistent for EU-ambassadør, ministerråder, administrativ leder og informasjonsråd.

 

Martine de Laet
Assistent for ambassadør Schulerud

+32 (0) 2 238 73 04
Martine.de.Laet@mfa.no

Assistent for nestleder ved delegasjonen og utenriksgruppa.

 

Maria Deridder Holmlund
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 23

Assistent for fiskeriråder, matråd, landbruksråd,
helseråd, arbeids- og sosialråd, utdanningsråd, forskningsråd,
regionråd, finansråder, IKT- og forvaltningsråd, konkurranseråd,
næringsråd, energiråd, klimaråd og miljøråd.

 

Ragnfrid Merete Lie
Assistent

+32 (0) 2 238 74 31
Ragnfrid.Merete.Lie@mfa.no

Assistent for justisrådene, forsvarsrådene og EØS-koordinatoren.

 Ljungmann

Anette Ljungmann
Resepsjonist

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 29

 

Ian Hills
IKT/sikkerhet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 12

 

Alexandra Brånå
Regnskapsfører

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 85

 

Michel Jonet
Boligforvalter

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 08

 

Pia Ladefoged
Besøkskoordinator

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 56

 

Johan Pierre
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 56

 

Ricardo Cuyob
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 10


Praktikanter
 

Ubesatt
Praktikant

 

Ubesatt
Praktikant

 

Ubesatt
Praktikant

Ambassaden i Belgia

Ansatteoversikt: http://www.norvege.be/Embassy/Ambassade-/personnel/