Ansatte ved EU-delegasjonen

Norges delegasjon til EU ledes av ambassadør Anders H. Eide. Her finner du kontaktinformasjon til alle medarbeidere ved EU-delegasjonen i Brussel og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte jobber med.

Obs: Ved behov for bilder i høy oppløsning til introduksjoner, arrangementer eller lignende, ta kontakt med info.eudel@mfa.no.

Ledelse
Anders H. Eide
Anders H. Eide
Norges ambassadør til EU

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 20 
anders.eide@mfa.no 
 
Jørn Gloslie

Jørn Gloslie
Norges ambassadør til Belgia og nestleder ved
EU-delegasjonen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 28
jorn.gloslie@mfa.no 

Assistenter:
Catherine De Leeuw (ambassaden)
Françoise Chotard (delegasjonen)

Eirik Nestås Mathiesen

Eirik Nestås Mathisen
Ministerråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65

eirik.nestas.mathisen@mfa.no 

Ansvar for koordinering og ledelse av
delegasjonens arbeid i tilknytning til
det utenriks-, sikkerhets- og forsvars-
politiske samarbeidet med EU, EEAS.

Assistent: Françoise Chotard 


Internasjonale relasjoner
Jannicke Witsø

Jannicke Witsø
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 80
jannicke.witso@mfa.no 

Grønn omstilling

Solveig Isabelle Verheyleweghen

Solveig Isabelle Verheyleweghen
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 22
solveig.isabelle.verheyleweghen@mfa.no

Migrasjon, ekstern dimensjon,
Midtøsten, Tyrkia, Nord- og
Vest-Afrika og Afrikas Horn

 

Kaja Moe Winther

Kaja Moe Winther
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 67
kaja.moe.winther@mfa.no 

Oppfølging og koordinering av
EØS-samarbeidet, EØS-midler
(FMO). Sveits, Island, Liechtenstein og
mikrostatene.

Monica Stensland

Monica Stensland
Ambassaderåd

Tlf.: +32(0) 2 238 74 51
monica.stensland@mfa.no

Europaparlamentet

 

Mads Ringås_nett.jpg

Mads Ringås
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 46
mads.ringas@mfa.no

Nordområdene, sikkerhetspolitikk
(CSDP), EU-NATO, Det transatlantiske
forholdet, Sør-Asia og Afghanistan

 

Andreas Myrseth

Andreas Myrseth
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 66
andreas.myrseth@mfa.no 

Sanksjoner, utvidelsespolitikk,
Vest-Balkan, Russland, Ukraina:
Fredsplan og internasjonalt
diplomati, ansvarliggjøring,
fryste midler, Moldova og
Kaukasus

 

Astrid Pettersen

Astrid Pettersen

Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 63 
astrid.pettersen@mfa.no 

Utviklingspolitikk, Humanitær-
politiske spørsmål, Konsulære
spørsmål og sivil beredskap,
Kina og Øst-Asia, Latin-Amerika,
Afrika sør for Sahara

 

Kommunikasjon og presse

Marit Aspaas

Marit Aspaas
Kommunikasjonsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 92
Mob.: +32 (0) 494 53 58 20
marit.aspaas@mfa.no

Hovedkontakt presse,
kommunikasjonsstrategi EU-del,
koordinere henvendelser og
besøk, oppfølging av praktikanter

Juliane Lamvik

Juliane Bragstad Lamvik
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 24
Mob.: +32 (0) 478 77 63 07
juliane.bragstad.lamvik@mfa.no

Pressekontakt, kommunikasjonssarbeid,
visuell innholdsproduksjon, besøk
og arrangement.

Forskning- og utdanningspolitikk

Mads Gravås_nett.jpg

Mads Gravås
Spesialutsending for utdanning

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 74
mads.gravas@mfa.no

EUs utdanningssamarbeid, inkludert
EUs program for utdanning, opplæring,
ungdom og idrett, og direktivet for
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Geir Arnulf

Geir Arnulf
Spesialutsending for forskning

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 55
geir.arnulf@mfa.no

EUs forsknings-, teknologi- og
innovasjonssamarbeid, inkludert
EUs program for forskning og innovasjon,
og Det europeiske forskningsområdet (ERA).


Sikkerhets- og forsvarspolitikk
Nicklasson, Camilla

Camilla Nicklasson
Spesialutsending for sikkerhets- og
forsvarspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 52
camilla.nicklasson@mfa.no 

EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk
(CSDP). Samarbeidet mellom EU og NATO.
Sivilt-militært samarbeid.
Forsvarsindustrielt samarbeid mellom
Norge og EU, EDA, kapabilitet og
forsvarsforskning.

 

Nils Christian Skarland
Forsvarsindustriutsending

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 38
Nils.christian.skarland@mfa.no

Forsvarsindustrisamarbeid, norske
virksomheters deltagelse i konsortier
i det europeiske forsvarsfondet (EDF),
og kontaktpunkt i Brussel for de
aktuelle virksomhetene og partnerne.


Helse-, arbeids- og sosialpolitikk
Thor Erik Lindgren

Thor Erik Lindgren
Spesialutsending for helse

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 71
thor.erik.lindgren@mfa.no

EU-samarbeid om helseberedskap- og
kriserespons, innkjøpssamarbeid,
helsesikkerhetskomiteen (HSC).
 

Tone Wroldsen

Tone Wroldsen
Spesialutsending for helse

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 43
tone.wroldsen@mfa.no 

 

 

Kristina Jullum Hagen

Kristina Jullum Hagen
Spesialutsending for arbeids- og
sosialsaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 69
Kristina.Jullum.Hagen@mfa.no

Arbeidsmarkedspolitikk, fri
bevegelse av arbeidstakere,
arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet
på arbeidsplassen, sosialpolitikk,
koordinering av trygderettigheter.

Nærings- og fiskeripolitikk

Anniken Mordal

Anniken Mordal
Spesialutsending for nærings- og
fiskeripolitikk

Tlf.: +32 (0)2 238 74 25
anniken.mordal@mfa.no 

Handelspolitikk og frihandelsavtaler, 
WTO, markedsadgang til EU for fisk,
maritim politikk, maritim transport og
infrastruktur, havnepolitikk, rompolitikk.

Ingrid Vikanes

Ingrid Vikanes
Spesialutsending for nærings- og
fiskeripolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 41
ingrid.vikanes@mfa.no 

Fiskeripolitikk, med hovedvekt på
fiskeri- og ressursforvaltning.
Norges fiskerisamarbeid med EU,
kyststatsforhandlinger, EUs fiskeri-,
hav- og akvakulturpolitikk.

tone evje

Tone Evje
Spesialutsending for nærings- og
fiskeripolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 34
tone.evje@mfa.no

Indre marked og selskapslovgivning.
Konkurransepolitikk, offentlig støtte og
offentlige anskaffelser. Innovasjons-
politikk og næringsrettede programmer.


Justis- og innenrikspolitikk
Kathrine L. Brinch

Kathrine Lund Brinch
Spesialutsending for justis- og 
innenrikspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 32
kathrine.lund.brinch@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker,
særlig knyttet til retur og visum. Asyl-
og migrasjonsrelaterte forhold. SCIFA. 

Kristel Høgslett

Kristel Høgslett
Spesialutsending for justis- og 
innenrikspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 39
kristel.hogslett@mfa.no 

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker,
grenserelaterte forhold (FRONT),
politisamarbeid og kontraterror.
Informasjonsutveksling, SIS, FRONT
og COSI.  

Josefine Aaser

Josefine Aaser
Spesialutsending for justis- og 
innenrikspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 58
josefine.aaser@mfa.no 

Kontraterror, sivil beredskap,
nasjonal sikkerhet, hybride trusler.


Forvaltnings- og IKT-politikk
Camilla Ongre

Camilla Ongre
Spesialutsending for IKT-politikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 84
camilla.ongre@mfa.no

IKT-politikk, elektronisk kommunikasjon,
forvaltningspolitikk, personvern.


Landbruk og mattrygghet
Magnar Sundfør

Magnar Sundfør
Spesialutsending for landbruk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 49
magnar.sundfor@mfa.no 

EUs felles landbrukspolitikk, handel,
bygdeutvikling og skogbruk. 

StianJohnsen1

Stian Johnsen
Spesialutsending for matvareproduksjon

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 53
stian.johnsen@mfa.no 

Utviklingen i EU innen mattrygghet
og kvalitet i matvareproduksjonen.
Mattrygghet, innsatsvaretrygghet
(fôrvarer, såvarer, plantevernmidler
og gjødsel), fiske- og dyrehelse,
dyrevelferd, økologi og plantehelse.


Miljø, klima- og energipolitikk
Tom Johnsen

Tom O. Johnsen
Spesialutsending for klima

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 26
tom.oddgeir.johnsen@mfa.no

Klimapolitikk. Norges samarbeid med
EU om oppfyllelse av klimaforpliktelser.
EUs kvotesystem, ikke-kvotepliktige
klimagassutslipp
(innsatsfordelingsforordningen) og
regelverk for skog og arealbruk
(LULUCF).

birthe ivars

Birthe Ivars
Spesialutsending for miljø

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 37
birthe.ivars@mfa.no 

Miljøpolitikk med hovedvekt på
sirkulær økonomi, luftkvalitet,
naturmangfold, det marine miljøet,
kjemikaliepolitikk, vannforvaltning og
grønn finansiering.

Ragnar Semundseth

Ragnar Semundseth
Spesialutsending for energi

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 45
ragnar.semundseth@mfa.no

Energipolitikk og energimarkedet
i EU/EØS-området.

Martin S. Lund

Martin Skjerping Lund
Rådgiver for energisaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 13
martin.skjerping.lund@mfa.no

Energipolitikk og energimarkedet
i EU/EØS-området.


Regional- og kommunalpolitikk

Olav Mydland

Olav Mydland
Spesialutsending for kommunale og regionale saker

Tlf.:+32 (0) 2 238 74 64
olav.mydland@mfa.no 

Ansvar for regionalpolitikk, EU-regelverk tilknyttet kommunal sektor, boligpolitikk, minoritet- og urbefolks rettigheter, differansiert arbeidsgiveravgift, bypolitikk og planlegging.


Transport- og kommunikasjonspolitikk
Jorn Petter Kvamme_nett.jpg

Jørn Petter Kvamme
Spesialutsending for samferdsel

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 44
jorn.petter.kvamme@mfa.no 

Post, elektronisk kommunikasjon,
luftfart, veitransport, jernbane.


Økonomi og finans
Frode Kristiansen

Frode Kristiansen
Spesialutsending for finans

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 75
frode.kristiansen@mfa.no 

EUs skatte- og avgiftspolitikk,
enkeltsaker om EØS/skatt, toll,
EUs budsjett.

Morten Baltzersen

Morten Baltzersen
Spesialutsending for finans

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 77
Morten.Baltzersen@mfa.no 

Makroøkonomi og økonomisk politikk,
bærekraftig finans, statistikk og
EUs budsjett.

Forbruker-, oppvekst- og likestillingspolitikk

marie osnes

Marie Osnes
Spesialutsending for forbruker-, 
oppvekst- og likestillingssaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 33
marie.osnes@mfa.no 

Forbrukersaker, likestilling, barne-,
ungdoms- og familiepolitikk.


Administrasjon
Kristin Barsten

Kristin Barsten
Administrativ leder

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 36
kristin.barsten@mfa.no 

Audun Lillerud_nett.jpg Audun Garder Lillerud
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 42
audun.garder.lillerud@mfa.no  

Besøkskoordinator.

arnstein røren

Arnstein Semb Røren
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 27
Arnstein.Semb.Roren@mfa.no

Arkiv.

 

Kristian Wiberg
Arkivmedarbeider

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 68
Kristian.Wiberg@mfa.no 

 

 

Saimy Marie Tornes
Regnskapsfører

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 16
Saimy.Marie.Tornes@mfa.no 

 

Alexandra Brånå
Regnskapsfører

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 85
Alexandra.brana@mfa.no 

 

Francoise Chotard

Françoise Chotard
Personlig assistent for ambassadør
Eide

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
pa.eu.amb@mfa.no

Catherine de Leeuw

Catherine De Leeuw
Personlig assistent for ambassadør Gloslie

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 04
catherine.de.leeuw@mfa.no 

 

Maria Deridder Holmlund
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 23
maria.deridder.holmlund@mfa.no

Administrativ støtte for spesialutsendingene
for arbeids- og sosialpolitikk, regional,
næring og fiskeri, mat og mattrygghet,
landbruk, helse, helseberedskap og
krisehåndtering.

Christina Rysgaard_Nett.jpg

Christina Rysgaard
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 31
christina.rysgaard@mfa.no

Administrativ støtte for spesialutsendingene
for utdanning og forskning, finans, IKT og
forvaltning, konkurranse, energi, klima og
miljø, forbruker-, oppvekst- og
likestillingssaker. I tillegg ESA og nasjonale
eksperter.

Ladefoged_Pia_nett.jpg

Pia Ladefoged
Besøkskoordinator

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 56
pia.ladefoged@mfa.no

 

Michel Jonet
Boligforvalter

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 08

 

Ian Hills
IKT/sikkerhet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 17

Johan Pierre_nett.jpg

Johan Pierre
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 56

 

 Glen Smith

Glen Smith
Sjåfør

Tlf.:+32 (0) 2 238 73 56

Ricardo

Ricardo Cuyob
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 10


Studentpraktikanter
Gudrun Aas Holand

Gudrun Aas Holand
Studentpraktikant ved
EU-delegasjonen

Tlf.:+32 (0) 2 238 74 48
Gudrun.Aas.Holand@mfa.no 

Gulbrandsen Magnus

Magnus Gulbrandsen
Studentpraktikant ved
EU-delegasjonen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 47
Magnus.Gulbrandsen@mfa.no 

FelixMæhlum

Felix Five Mæhlum
Studentpraktikant ved 
Ambassaden

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 15
Felix.Five.Maehlum@mfa.no