Forsiden

Nyttig for media

EU-delegasjonen skal være åpen og tilgjengelig, også overfor journalister. Vår offentlige journal er tilgjengelig hos oss på Norges Hus, og både pressekontakter og utsendinger svarer gjerne på spørsmål fra media.

Kommunikasjonsteamet på EU-delegasjonen består av tre faste medarbeidere som jobber utelukkende med kommunikasjon ved EU-delegasjonen. I tillegg er delegasjonens studentpraktikanter knyttet til kommunikasjonsteamet.

Hovedoppgavene er å ha kontakt med journalister, koordinere besøk og foredrag for ulike grupper, arrangere seminarer og briefer for ulike målgrupper samt oppdatere Europapolitikk på regjeringen.no i nært samarbeid med departementene.

Generelle pressehenvendelser skal som hovedregel gå til kommunikasjonsråd Marit Aspaas. Øvrige ansatte ved delegasjonen kan også kontaktes direkte.

Pressekontakter ved EU-delegasjonen

Marit Aspaas (hovedkontakt)
Telefon: +32 (0) 2 238 74 92
Mobil: +32 (0) 494 53 58 20
marit.aspaas@mfa.no

Timo Nikolaisen
Telefon: +32 (0) 2 238 74 78
Mobil: +32 (0) 499 05 80 00
timo.nikolaisen@mfa.no 

Juliane Bragstad Lamvik
Telefon: +32 (0) 2 238 74 24
Mobil: +32 (0) 478 77 63 07
juliane.bragstad.lamvik@mfa.no 

Nyttig informasjon

EU-delegasjonens elektroniske postjournal (oppdatert tom. 26.01.2018) er tilgjengelig på våre nettsider. Oppdatert offentlig journal er tilgjengelig ved oppmøte hos EU-delegasjonen. Les mer om vår offentlige journal.

Kontaktinformasjon til fagrådene ved EU-delegasjonen. De svarer gjerne på spørsmål – også fra journalister.