Nyttig for media

EU-delegasjonen skal være åpen og tilgjengelig. Vår offentlige journal er tilgjengelig hos oss på Norges Hus, og både pressekontakter og utsendinger svarer gjerne på spørsmål fra media.

Kommunikasjonsteamet på EU-delegasjonen består av tre faste medarbeidere som jobber utelukkende med kommunikasjon ved EU-delegasjonen. I tillegg er delegasjonens studentpraktikanter knyttet til kommunikasjonsteamet.

Hovedoppgavene er å ha kontakt med journalister, koordinere besøk og foredrag for ulike grupper, arrangere seminarer og briefer for ulike målgrupper samt oppdatere Europapolitikk på regjeringen.no i nært samarbeid med departementene.

Generelle pressehenvendelser skal som hovedregel gå til kommunikasjonsråd Marit Aspaas. Øvrige ansatte ved delegasjonen kan også kontaktes direkte.

Pressekontakter ved EU-delegasjonen

Marit Aspaas (hovedkontakt)
Telefon: +32 (0) 2 238 74 92
Mobil: +32 (0) 494 53 58 20
marit.aspaas@mfa.no

Magnus Gulbrandsen
Telefon: +32 (0) 2 238 74 24
Mobil: +32 (0) 475 50 07 26

Marte Christophersen Haugen
Telefon: +32 (0) 2 238 74 78
Mobil: +32 (0) 473 13 03 22

marte.christophersen.haugen@mfa.no

Nyttig informasjon

EU-delegasjonens offentlige journal er tilgjengelig på forespørsel: Les mer

Fagrådene ved EU-delegasjonen svarer gjerne på spørsmål – også fra journalister: Se listen over ansatte