Offentlig journal for EU-delegasjonen

EU-delegasjonen skal være åpen og tilgjengelig. Vår offentlige journal er derfor fysisk tilgjengelig på Norges Hus i Brussel.

I vår offentlige journal vil du finne alle ugraderte dokumenter, mottatt eller sendt, som er journalført. Etter offentlighetsloven har alle rett til innsyn i dokumentene, så lenge det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov.

Dokumenter som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen framkommer ikke i offentlig journal.

Den til enhver tid oppdaterte offentlige journalen, i tillegg til tidligere journaler, er tilgjengelig på Norges Hus i Brussel. Meld fra til vårt arkiv ved ønske om å se journalen.

Vi ber om at innsynsbegjæringer sendes inn ved hjelp av dette Word-dokumentet: Skjema for å kreve innsyn. Send det utfylt skjema til vårt arkiv på epost-adressen eu.brussels@mfa.no.