Varer

EU er Norges viktigste handelspartner, ikke minst når det gjelder handel med varer. Det gjør regelverket for fritt varebytte i EØS svært sentralt for både norsk næringsliv og offentlige myndigheter.

Hva er fritt varebytte?

Det frie varebytte er en av de fire friheter i det indre marked i EØS. Fri bevegelse for tjenester, personer og kapital utgjør de tre andre. Av disse fire frihetene står varer for hele 75% av handelen innad i EU.

Gjensidig godkjenning av varer

Et hovedprinsipp i det frie varebytte er prinsippet om gjensidig godkjenning.

Harmonisert regelverk for varer

Gjennom EØS-avtalen har vi fått et omfattende harmonisert regelverk for varer i norsk rett.