Veileder til EØS-høringsloven

 

Veileder til EØS-høringsloven for varer

I forbindelse med utarbeidelse av nytt regelverk er det viktig å vurdere dette opp mot EØS-høringsloven. Loven krever at nye regler som stiller krav til tekniske spesifikasjoner eller andre krav til varer eller regler om informasjonssamfunnstjenester sendes på høring i EØS. Formålet med EØS-høringen er å motvirke at handelshindringer oppstår gjennom innføring av nye nasjonale regler med tekniske krav til varer.

Se her for utfyllende veileder (PDF)

Meldingsskjema som det referes til i veilederen finnes her (PDF). 

 

Veileder til EØS-høringsloven for tjenester

På tjenestelovens område gjelder en meldeplikt dersom det innføres nye regler som inneholder krav til en tjenestevirksomhet. Denne meldeplikten er i Norge implementert i EØS-høringsloven §§ 17-18. Prosedyren og reglene for meldinger relatert til tjenester avviker fra øvrig meldeplikt etter EØS-høringsloven.

Se her for utfyllende veilder (PDF)