Konferanse: Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle i endring

Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller en viktig demokratisk rolle som bindeledd mellom medborgerne og det politiske systemet. Hvordan gjør de det, hvilken betydning har det, og er den svekket?

Nett-tv Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle i endring

Se sendingen her

Se sendingen her

Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer til konferanse om temaet.

TID: 28. februar kl. 10-12.
STED: Auditoriet, Akersgata 59 (R5).

PROGRAM

10.00-10.10: Åpning ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

10.15-10.30: "Trender i forholdet mellom organisasjoner og myndigheter" Daniel Arnesen, forsker II v/Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Institutt for samfunnsforskning.

10.30-10.55: "Organisasjonenes påvirkningsarbeid innenfor klima- og miljøfeltet og velferdsfeltet"
Kristin Strømsnes, professor v/ Universitetet i Bergen, og forsker I ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Norce.

11.00-11.30: Kommentarer fra frivillig sektor

11.00-11.10: Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

11.10-11.20: Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens bymisjon

11.20 – 11.30: Anja Bakken Rise, leder i Framtiden i våre hender 

11.30-12.00: Panel -  spørsmål og kommentarer fra salen

12.00: Slutt

Konferansen arrangeres i samarbeid med Senter for forskning på sivilsamfunn og frivilig sektor, Institutt for samfunnsforskning.

Konferansen vil også strømmes direkte på denne siden. Du behøver ikke melde deg på for å strømme sendingen. 

Har du noen spørsmål til konferansen kan du sende dem til stephanie.fjeld@kud.dep.no

Påmeldingen er nå stengt, da vi har nådd maks kapasitet i lokalet. 

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.