Strategi for scenekunst 2021-2025

Strategien tar for seg profesjonelt teater, dans og opera. I strategien fremmes tiltak for å sikre forutsigbarhet for flere av aktørene i det frie feltet. Strategien berører også temaet omstilling, utvikling og digitalisering på scenekunstfeltet.

Strategi for scenekunst (.pdf)