Utredning av DKS og Kulturtanken

Utredning fra Oxford Research og Høgskulen på Vestlandet 2023/3

En utredning bestående av en kartlegging av DKS og en evaluering av Kulturtanken