Styrer, råd og utvalg

Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonalballetten UNG og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen.

Om Styret for Den Norske Opera & Ballett

Opprettet: 2017

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 785 Sentrum, 0106 Oslo

Eget nettsted: http://operaen.no/Om-DNOB/Om-DNO-og-B/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Produksjon og formidling av opera og ballett av høy kvalitet til et bredt publikum.

Aktive medlemmer (pr. 04.08.2021)

  • Anne Carine Tanum (leder)
  • Sarah Willand (nestleder)
  • Gro Bergrabb (medlem)
  • Rolf Thorsen (medlem)
  • Pablo Barrera (medlem)
  • Arne Fagerholt (medlem)