Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonalballetten UNG og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen.

Om Styret for Den Norske Opera & Ballett

Opprettet: 2017

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 785 Sentrum, 0106 Oslo

Eget nettsted: Operaen.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Produksjon og formidling av opera og ballett av høy kvalitet til et bredt publikum.

Styrets sammensetning for perioden 2023-2025:

 
  • Anne Carine Tanum, leder
  • Sarah Willand, nestleder
  • Kim Bohr
  • Pablo Barrera Lopez
  • Arne Fagerholt
  • Tove Andersen
  • Kari Foss
  • Johan Henrik Neergaard
  • Bernhard Hoffmann (observatør)
  • Christine Hals Eikeland (observatør)