Forsiden

Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at disse bevares, utvikles og formidles som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Styret er ansvarlig for at virksomheten ved NDR tjener sitt formål.

Om Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Opprettet: 2004

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Bispegt. 11, 7012 Trondheim

Eget nettsted: Om NDR | Nidarosdomen

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at disse bevares, utvikles og formidles som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Styret er ansvarlig for at virksomheten ved NDR tjener sitt formål.