Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at disse bevares, utvikles og formidles som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Styret er ansvarlig for at virksomheten ved NDR tjener sitt formål.

Om Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Opprettet: 2004

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Bispegt. 11, 7012 Trondheim

Eget nettsted: Om NDR | Nidarosdomen

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider er en statlig virksomhet som forvalter Nidarosdomen og Erkebispegården, og som har ansvaret for det statlige pilegrimsarbeidet.

NDR skal ivareta det bygningsmessige vedlikeholdet av Nidaros domkirke og sørge for at kirken og Erkebispegården er tilgjengelige og presenteres for publikum på en god måte.

NDR driver Bygghytta, et nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein som også tilbyr sin unike kompetanse innen stein, mur, gips og blyglass over hele landet.

Styrets sammensetning for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027:

  • Leder: Marte Løvik, Trondheim
  • Medlem: Olav Fykse Tveit, bispemøtets preses, Trondheim
  • Vara for bispemøtets preses: Herborg Finnset, Nidaros biskop, Trondheim
  • Medlem: May Britt Myhr, Trondheim
  • Medlem: Birgit Amalie Nilssen, Kristiansand
  • Medlem: Ole Jacob Furset, Bodø
  • Medlem: Geirmund Lykke, Trondheim 

I tillegg kommer et styremedlem, med to varaer som velges av og blant de ansatte i NDR.