Frivillighetsregisternemnda

Frivillighetsregisternemnda er en selvstendig klagenemnd for saker knyttet til registrering i Frivillighetsregisteret.

Nemnda er samordnet med Lotterinemnda ved at medlemmer og personlige varamedlemmer i Lotterinemnda blir oppnevnt til tilsvarende verv i Frivillighetsregisternemnda. I tillegg til dette blir det oppnevnt en representant fra Frivillighet Norge og en representant med inngående kunnskap om frivillig sektor, begge med personlig vara.

Om Frivillighetsregisternemnda

Opprettet: 2009

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 800, 6805 Førde

Eget nettsted: http://www.klagenemndssekretariatet.no/frivillighetsregisternemnda/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Behandler klagesaker for Frivillighetsregisteret.