Styret i Norsk Tipping AS

Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill og vedtekter og retningslinjer fastsatt med hjemmel i denne lov.

Om Styret i Norsk Tipping AS

Opprettet: 1946

Type: Styre

Styret i Norsk Tipping frem til generalforsamling i 2025

Styreleder Sylvia Brustad
Periode 2023-2025

Nestleder Per Olav Monseth
Periode 2017-2025

Styremedlem Aysegül Cin
Periode 2020-2025

Styremedlem Dag Westby
Periode 2021-2025

Styremedlem Linda Vøllestad Westbye
Periode 2019-2025

Styremedlem Thomas Breen
Periode 2022-2025

Styremedlem Kristin Ward Heimdal
Periode 2023-2025

Ansattvalgt styremedlem Petter Torgerhagen
Periode 2021-2025

Ansattvalgt styremedlem Pål Enger (varamedlem?)
Periode 2023-2025

Ansattvalgt styremedlem Tonje Leidland
Periode 2019-2025

Ansattvalgt varamedlem Linda Reinhardsen Frisvold
Periode 2019-2025

Ansattvalgt varamedlem Gjermund Nedgård
Periode 2023-2025

Ansattvalgt varamedlem Andrea Knagenhjelm
Periode 2023-2025

Kontakt

Postadresse: Postboks 4414, 2325 HAMAR

Eget nettsted: Eierskap, styret og ledelsen | Norsk Tipping (norsk-tipping.no)

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill m.v. av 28. august 1992, nr. 103 og vedtekter og retningslinjer for øvrig fastsatt av Kongen eller vedkommende departement med hjemmel i denne lov.

Full mandattekst Styret i Norsk Tipping AS