Forsiden

Styret i Norsk Tipping AS

Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill og vedtekter og retningslinjer fastsatt med hjemmel i denne lov.

Om Styret i Norsk Tipping AS

Opprettet: 1946

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 4414, 2325 HAMAR

Eget nettsted: https://www.norsk-tipping.no/selskapet/om-norsk-tipping/styret

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill m.v. av 28. august 1992, nr. 103 og vedtekter og retningslinjer for øvrig fastsatt av Kongen eller vedkommende departement med hjemmel i denne lov.

Full mandattekst Styret i Norsk Tipping AS