Styret for Språkrådet

Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Språkrådet, statens forvaltningsorgan i språkspørsmål.

Om Styret for Språkrådet

Opprettet: 2006

Type: Styre

Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språksaker. Gjennom målrettede aktiviteter skal Språkrådet fremme norsk språks status og bruk på utsatte samfunnsområder. Språkrådet skal også bidra til å verne og fremme norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråkene som alle har lovfestet vern etter språkloven.

Styremedlemmer for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027:

  • Leder: Ingrid Vad Nilsen, Oslo
  • Nestleder: Erik Bolstad, Oslo
  • Medlem: Sjur Nørstebø Moshagen, Tromsø
  • Medlem: Heidi-Iren Wedlog Olsen, Molde
  • Varamedlem: Toril Opsahl, Oslo
  • Varamedlem: Svein Arne Orvik, Ulsteinvik

I tillegg kommer ett styremedlem og ett varamedlem som de ansatte i Språkrådet utpeker.

Kontakt

Postadresse: Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo

Eget nettsted: http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Om-oss/Styre/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Språkrådet, statens forvaltningsorgan i språkspørsmål. Vedtektene ligger på Lovdata: https://lovdata.no/forskrift/2017-04-06-1415

Full mandattekst Styret for Språkrådet