Forsiden

Styret for Språkrådet

Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Språkrådet, statens forvaltningsorgan i språkspørsmål.

Om Styret for Språkrådet

Opprettet: 2006

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo

Eget nettsted: http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Om-oss/Styre/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Språkrådet, statens forvaltningsorgan i språkspørsmål. Vedtektene ligger på Lovdata: https://lovdata.no/forskrift/2017-04-06-1415

Full mandattekst Styret for Språkrådet