Styret for Fond for utøvende kunstnere

Styret skal innkreve avgift for offentlig framføring av lydopptak som er avgiftspliktig. Styret disponerer fondets midler og har ansvar for fondets drift. Styret gjør vedtak om fordeling av midlene til de tiltak som er nevnt i § 1 i fondsloven.

Om Styret for Fond for utøvende kunstnere

Opprettet: 1957

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 626 Sentrum, 0106 Oslo, 106

Eget nettsted: http://www.ffuk.no/fondets-styre.391116.no.html

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Departementets forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgifter til Fond for utøvende kunstnere.

Full mandattekst Styret for Fond for utøvende kunstnere