Forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for offentlig framføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven

Om styrets regler og oppgaver m.m.

Forskriften ligger på Lovdatas nettside