Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Regjeringen har opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv skal foreslå tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Det er behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet er også bedt om å levere innspill til utarbeidelse av regjeringens planlagte strategi for kultur og reiseliv.

Et godt samarbeid mellom kultur og reiseliv vil bidra til å utvikle en kulturturisme i Norge basert på kvalitet og bredde. Det vil gi flere besøk og gjenkjøp, økt omsetning og verdiskaping, flere investeringer på området, og mer lønnsomme reiselivsprodukter. 

Rådet skal ha en virketid på inntil to år.

Om Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Opprettet: 2017

Opphørt: 2019

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Agderforskning v/Kirsti M. Hjemdal, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet skal fokusere på samarbeid mellom reiselivs- og kulturaktører med et kommersielt potensial som fremmer kulturturisme. Rådet skal levere innspill som kan bidra til å styrke politikkutformingen på kultur- og reiselivsområdet. Rådet skal se på muligheter og utfordringer innenfor kulturturisme, og foreslå konkrete tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Rådet skal særlig se på hvordan økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter og synliggjøring av kulturtilbudet kan bidra til å styrke kulturturisme som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet skal se nærmere på hvordan samarbeidet mellom kultur og reiseliv kan bidra å utvikle produkter som fremmer et helårlig reiseliv. Rådet skal levere innspill som legger til rette for et styrket samarbeid og tverrgående løsninger for kultur- og reiselivsaktører over hele landet.

Full mandattekst Samarbeidsråd for kultur og reiseliv