Historisk arkiv

Gir regjeringen råd om kulturturisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

Gruppebilde med utsikt over Oslo i bakgrunnen. På bildet er næringsminister Monica Mæland, direktør ved Sørlandet kunstmuseum og rådsleder Reidar Fuglestad, kulturminister Linda Hofstad Helleland og visepresident i NHO, konserndirektør og  rådsmedlem Morten Thorvaldsen.
Bilde fra venstre: Næringsminister Monica Mæland, direktør ved Sørlandet kunstmuseum og rådsleder Reidar Fuglestad, kulturminister Linda Hofstad Helleland og visepresident i NHO, konserndirektør og rådsmedlem Morten Thorvaldsen. Foto: KUD

– Kunst og kultur er selve nerven i det å reise og oppleve andre kulturer. Regjeringen har skyhøye ambisjoner for kulturturismen, og er stolte av å presentere et solid A-lag som skal gi innspill til vår strategi for økt kulturturisme, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Regjeringen ønsker at flere kulturturister fra hele verden besøker Norge. De legger igjen mye penger, og bidrar derfor til å skape flere arbeidsplasser innenfor både kultur- og reiseliv. Interessen er stor for blant andre Munch, Grieg og Ibsen, og for all den andre norske kunsten og kulturen. Dette gir gode muligheter til å få oppmerksomhet internasjonalt, fortsetter kulturministeren.

– Reiseliv er en næring i vekst, og de reisende blir stadig mer interessert i kultur. Norge er nordlys, fjord og fjell, men vi har også et rikt kulturliv som vi må vise frem. Da er det viktig at reiselivsnæringen og kulturnæringen jobber sammen,  sier næringsminister Monica Mæland.

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv skal foreslå tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Det er behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet er også bedt om å levere innspill til utarbeidelse av regjeringens planlagte strategi for kultur og reiseliv.

Et godt samarbeid mellom kultur og reiseliv vil bidra til å utvikle en kulturturisme i Norge basert på kvalitet og bredde. Det vil gi flere besøk og gjenkjøp, økt omsetning og verdiskaping, flere investeringer på området, og mer lønnsomme reiselivsprodukter. 

Rådet skal ha en virketid på inntil to år.