Historisk arkiv

Skal samarbeide for å lokke turister til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil ha flere kulturturister fra både inn- og utland. Et nytt samarbeidsråd skal se på hvordan kultur- og reiselivsnæringen kan jobbe sammen for å øke verdiskapingen og gi gode tilbud til turistene som vil feriere i Norge. Tirsdag 22. august møttes rådet for første gang.

Gruppebilde av Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv
Fra venstre: Knut-Erik Dybdal, Line Endresen Normann, Kjetil Smørås, Tove Moe Dyrhaug, Marit Lien, Kristian B. Jørgensen, Kirsti Mathisen Hjemdal (rådssekretær), Monica Mæland, Reidar Fuglestad (rådsleder), Morten Thorvaldsen, Linda Hofstad Helleland, Karin Hindsbo, Lisbeth Klastrup, Hege Anita Eilertsen, Monja Mjelva, Stein Olav Henrichsen Foto: Martin Andersson, Kulturdepartementet

– Publikum er villig til å betale for kultur. De som oppgir at kultur er viktig for valg av reisemål, legger igjen mer penger enn andre. Får vi flere slike turister, kan flere leve av kunst og kultur. Det er et viktig mål for regjeringen. Derfor vil jeg at rådet skal se på hvordan et styrket samarbeid mellom kultur og reiseliv kan legge til rette for et helårlig og attraktivt reiseliv, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I hovedsak skal samarbeidsrådet se på hvordan reiselivs- og kulturnæringen kan samarbeide, og komme med konkrete råd til regjeringen og kultur- og reiselivsaktørene.

 – Reiseliv er en næring i vekst, og de reisende blir stadig mer interessert i kultur. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan skape flere og bedre produkter. Jeg håper rådet vil bidra med mange konkrete tiltak til hvordan vi kan gjøre Norge til et mer attraktivt reisemål for kulturturister, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringens satsing på kultur og reiseliv, som dette rådet er en del av, skjer i regi av Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. Rådet har en virketid på inntil to år, og det legges opp til to rådsmøter per år. Dagens møte er samarbeidsrådets første etter oppnevnelsen.