Hurtigarbeidende arbeidsgruppe for rimelig betaling for kunstnere

Den hurtigarbeidende arbeidsgruppa for rimelig betaling for kunstnere er et utvalg nedsatt av Kulturdepartementet i desember 2022. Den bestod av medlemmer fra flere aktuelle fagfelt.

Om Hurtigarbeidende arbeidsgruppe for rimelig betaling for kunstnere

Opprettet: 2022

Oppløst: 2023

Type: Utvalg

Gruppa ble nedsatt for å gi innspill til kunstnermeldingen. Departementets mål var at arbeidsgruppa skulle vurdere, drøfte og foreslå tiltak for rimelig betaling for produksjon, oppdrag og formidling. De fikk kort tid til å gi innspill om relativt komplekse problemstillinger, og ba derfor om utsettelse, noe de også fikk, men det var såpass mye som gjenstod at de ikke fikk fullført. Departementet har invitert alle gruppas medlemmer til å levere materiale og innspill som er utarbeidet frem til nå. Departementet har mottatt et notat innsendt av leder av arbeidsgruppa som rapportering på arbeidet som er utført.

Å styrke kunstnerøkonomien og å gi kunst- og kulturarbeidere bedre arbeidsvilkår er en av regjeringens aller viktigste kulturpolitiske prosjekter. Sammensetningen i arbeidsgruppa representerte flere fagfelt som er aktuelle inn i dette viktige arbeidet, og det var viktig at kompetansen i sin helhet ble benyttet. Departementet vil ta initiativ til en dialog med CREO, kunstnernettverket og andre aktuelle aktører om hvordan man skal komme tilbake til oppfølging av problemstillingene og arbeidet for prinsipper om rimelig betaling for kunstnere.

Medlemmer

Leder Stein Reegård
Ida Bringedal
Maria Utsi
Heidi Stavrum
Nina Wester
Ande Somby
Ruben Steinum

Sekretær for gruppa, Sjur Færøvig

Hovedpunkt i mandatet/Arbeidsområde

Den hurtigarbeidende arbeidsgruppa skal utarbeide forslag om veiledende prinsipper for fastsettelse av rimelig betaling for kunstnerisk arbeid som produksjon, oppdrag og formidling. Prinsippene skal gjelde for statlig finansierte institusjoner og tilskuddsordninger for produksjon og formidling av kunst og kultur.

Full mandattekst