UngIDag - utvalg for barn og unge

UngIDag var et offentlig utvalg som så på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen. Utvalget ble satt ned 4. mai 2018 og de leverte sin NOU 14. november 2019.

Gruppebilde av UngIDag-utvalget sammen med kultur- og likestillingsministeren.
UngIDag-utvalget overleverte sin NOU til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande 14. november 2019. Foto: Ingvill Tandstad / KUD

Utvalget skulle blant annet se på utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i et samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Mange opplever at press og krav for å bli godtatt er en stor del av hverdagen. Hvordan påvirker det livskvalitet og muligheter videre i livet? Hvilke konsekvenser har den digitale hverdagen og unges liv på sosiale medier, særlig når det gjelder utseende- og prestasjonspress for gutter og jenter? Hvilke likestillingsutfordringer opplever ungdom med innvandrerbakgrunn? 

I utvalget var det 12 medlemmer med ulik fagbakgrunn og spesialkompetanse. Det var personer med kompetanse og bakgrunn blant annet fra følgende områder: utdanning og arbeidsliv, med særlig kunnskap om utdannings- og yrkesvalg, likestilling og kjønn, familie, oppvekst og fritid, reklame, kroppspress og sosiale medier.

Utvalget ble ledet av Loveleen Rihel Brenna, daglig leder i Seema. Utvalget la fram sin utredning 14. november 2019: NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom - Likestillingsutfordringer blant barn og unge

Utvalgets medlemmer:

 • Loveleen Rihel Brenna, daglig leder (Jessheim) - leder
 • Liza Reisel, forskningsleder (Oslo) - medlem
 • Kristoffer Chelsom Vogt, førsteamanuensis (Bergen) - medlem
 • Aksel Inge Sinding, psykolog (Oslo) - medlem
 • Mira Aaboen Sletten, forsker II (Oslo) - medlem
 • Tale Maria Krohn Engvik, helsesøster (Skedsmo) - medlem
 • Kari Løvendahl Mogstad, lege (Trondheim) - medlem
 • Umar Ashraf, kommunikasjonsrådgiver (Oslo) - medlem
 • Nancy Hertz, forfatter (Oslo) - medlem
 • Petter Hov Jacobsen, student (Sortland) - medlem
 • Christianne Vadseth, skoleelev (Søgne) - medlem
 • Joakim Bobbie Tanum, student (Oslo) - medlem

Nett-tv UngIDag - utvalg for barn og unge

Se sendingen her

Se sendingen her