Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet har oppnevnt et næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring. Det næringspolitiske rådet erstatter bransjerådet, som ble opprettet som en del av handlingsplanen fra 2013.

Det nye rådet skal operere mer spisset mot næringsutvikling, og vil ha medlemmer med kompetanse om nettopp det. Fokuset vil være på dem som investerer i og arbeider med å få det kunstneriske og kreative innholdet ut i markedet.  

Det oppnevnes 15 personer med kommersiell suksess fra relevante virksomheter. Det utnevnes dessuten en sekretær som kan lede møtene og har ansvar for rådets fremdrift og utarbeidelse av innspill i samarbeid med rådets medlemmer. Oppnevnelsen er personlig og gjelder for to år. Rådet skal ha to årlige møter 

Formål

Regjeringserklæringen slår fast at kultur som næring vil vektlegges i større grad og at mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren vil styrkes. Formålet med rådet er å sørge for kunnskap fra næringen som kan styrke kulturelle og kreative bransjer og bidra til økt verdiskaping.

Mandat

Rådets virksomhet rettes inn mot bransjer med kommersielt potensial når det gjelder mulighet for internasjonalisering og skalering. Rådets virksomhet konsentreres om film, spill, musikk, litteratur, arkitektur og design. Det vil bli lagt stor vekt på koblingene med IKT.

Rådet skal gi konkrete innspill knyttet til bransjespesifikke og tverrgående hindre og muligheter for kulturell og kreativ næringsutvikling. 

Det næringspolitiske rådet skal ha et særlig fokus på å gi råd og innspill om hvordan regjeringen kan møte utfordringene og mulighetene som digitaliseringen representerer.

Gruppebilde av fire av rådets medlemmer sammen med kulturminister Thorhild Widvey. Elisabeth Sjaastad, Kai Robøle, Thorhild Widvey, Anne Gaathaug og Stine Helén Pettersen.
Fire av rådets medlemmer var til stede på pressekonferansen torsdag 26. juni 2015. Fra venstre: Elisabeth Sjaastad, Kai Robøle, Thorhild Widvey, Anne Gaathaug og Stine Helén Pettersen. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Medlemmene i Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring       

Dataspill:

Kim Daniel Arthur, spillgründer og deleier i Superplus. (Tromsø)
Fredrik Sundt Breien, spillutvikler, daglig leder og deleier i Turbo Tape Games. (Bergen)

Musikk:

Kai Robøle, daglig leder og grunnlegger av Waterfall selskapene og styremedlem i  by:Larm og Musikkforleggerne. (Akershus)
Erik Brataas, administrerende direktør i Phonofile. (Akershus)
Erlend Mogård Larsen, seriefestivalgründer og daglig leder i by:Larm. (Tromsø)

Film:

Elisabeth Sjaastad, frilansregissør og produsent. Tidligere leder av den europeiske regissørorganisasjonen FERA i Brussel. Arbeider nå hos Kulturmeglerne. (Oslo)
Peter Aalbæk Jensen, filmprodusent, daglig leder og deleier i produksjonsselskapet Zentropa og studioet Filmbyen. (Herfølge, Danmark)

Design og arkitektur:

Siv Helene Stangeland, arkitekt, gründer og partner i Helen & Hard. (Stavanger)
Leila Hafzi, designer, grunnlegger av Empower Productions AS og deleier i Rebuild Nepal Foundation. (Stavanger)

Litteratur:

Tor Jonasson, agent og styremedlem i Salomonsson Agency. (Stockholm, Sverige)
Anne Gaathaug, forlagssjef i Kagge Forlag og nestleder i Norsk litteraturfestival. (Oslo)

Finans, IKT og opphavsrett:

Stine Helén Pettersen, advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap. (Oslo)
Bente Sollid Storehaug, administrerende direktør i ESV Dinamo AS og styremedlem i mediekonsernet Polaris Media. (Oslo)
Rolf Assev, IT-gründer, investor, partner i StartupLab og styreleder i WeWantToKnow (Oslo)
Kjerstin Braathen, konserndirektør bedriftsmarked i DNB, ansvarlig for DNBs satsing på oppstartsbedrifter. (Oslo)

Sekretær:

Anne-Britt Gran, professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI Centre for Creative Industries.

Portrettbilde

Kim Daniel Arthur

Portrett av Fredrik Sundt Breien

Fredrik Sundt Breien

Portrett av Kai Robøle

Kai Robøle

Portrett av Erik Brataas

Erik Brataas

Portrett av Erlend Mogaard-Larsen

Erlend Mogård Larsen

Portrett av Elisabeth O. Sjaastad

Elisabeth Sjaastad 

Portrett av Peter Aalbæk Jensen

Peter Aalbæk Jensen

Portrett av Siv Helene Stangeland

Siv Helene Stangeland 

Portrett av Leila Hafzi

Leila Hafzi

 

Portrett av Tor Jonasson

Tor Jonasson

Portrett av Anne Gaathaug

Anne Gaathaug

Portrett av Stine Helen Pettersen

Stine Helén Pettersen 

Portrett av Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug

 

Portrett av Rolv Assev

 Rolf Assev

Portrett av Kjerstin Braathen

Kjerstin Braathen

 

 

Næringspolitisk råd for kulturell 
og kreativ næring

 

Portrett av Anne-Britt Gran

Anne-Britt Gran