Første innspillsnotat fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

Overlevert til næringsminister Monica Mæland og kulturminister Linda Hofstad Helleland 21. juni 2016.

Dette er det første innspillnotatet fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring («Rådet»). Rådet presenterer her seks konkrete innspill; to av dem er bransjespesifikke, mens de øvrige er generelle for den kreative næringen.

Det første innspillsnotatet fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring (.pdf)