Rapport: Endelige innspill fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet mottok de endelige innspillene 19. juni 2017.

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble oppnevnt av regjeringen i 2015 for å gi innspill om hvordan myndighetene kan legge til rette for næringsutvikling, vekst og verdiskaping i de kulturelle og kreative bransjene i Norge.

Endelige innspill: Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring (.pdf)