Historisk arkiv

Regjeringen mottok innspill om kulturell og kreativ næringsutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble oppnevnt av regjeringen i 2015 for å gi innspill om hvordan myndighetene kan legge til rette for næringsutvikling, vekst og verdiskaping i de kulturelle og kreative bransjene i Norge.

Gruppebilde med rapporten fra Næringspolitisk råd
Kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Dilek Ayhan mottok de siste innspillene fra Næringspolitisk Råd ved Anne-Britt Gran. Foto: Martin B. Andersson / Kulturdepartementet

- Vi har blant annet gitt oppdrag til Innovasjon Norge om å etablere investorforum og lånetilbud for vekstbedrifter.  Kulturrådet har fått i oppdrag å etablere Kreativt Norge og tilskuddsordning for å styrke støtteapparatet rundt de skapende og utøvende kunstnerne, sier kulturministeren. 

Innspill fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring (2015-2017) (.pdf)

- Det er viktig at vi legger bedre til rette for at også bedrifter i kulturell og kreativ næring kan utvikle seg, vokse og eksportere mer. Dette er en næring som er i sterk vekst internasjonalt. Vi mener tiltakene vi har satt i verk vil bidra til at norske bedrifter i enda større grad kan gjøre om kunst- og kulturprodukter til lønnsom virksomhet, sier næringsminister Monica Mæland.

Bevilgningene til kulturell og kreativ næring ble økt med vel 70 millioner kroner for budsjettåret 2017 for å bidra til økt privat engasjement og investering i kultursektoren og legge til rette for bærekraftige kulturbransjer i hele landet. I tillegg til å styrke virkemiddel- og støtteapparatet rundt de utøvende og skapende kunstnerne i det frie feltet, vil man bidra til at norsk kunst og kultur når et større publikum. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende og endre opsjonsbeskatningen.

- Vi er i gang, men er ikke i mål enda. Regjeringen vil fortsette arbeidet og ser frem til Rådets siste innspill, sier kulturministeren som takket rådsmedlemmene og sekretær Anne-Britt Gran, leder for BI Centre for Creative Industries, for innsatsen og innspillene.