Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Første møte i samarbeidsrådet for kultur og reiseliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Monica Mæland møter samarbeidsrådet for kultur og reiseliv på Kulturhuset i Oslo 22. august kl 11.25.

Regjeringen oppnevnte før sommeren et råd som skal gi innspill til både kultur-, reiselivsaktørene og Regjeringen. Målet er blant annet bedret samhandling mellom alle aktørene på feltet, og dermed økt verdiskaping. Rådet består av 17 personer som er valgt ut fra sin kompetanse. De representerer hele landet og et bredt spekter av norsk reiseliv og kulturliv.

Regjeringens satsing på kultur og reiseliv, som dette rådet er en del av, skjer i regi av Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. Rådet har en virketid på inntil to år, og det legges opp til to rådsmøter per år. Tirsdagens møte er samarbeidsrådets første møte etter oppnevnelsen.

- Jeg gleder meg til å møte samarbeidsrådet for første gang. De 17 medlemmene har utstrakt erfaring fra kultur, reiseliv og digitalisering, og vil kunne gi gode råd til både kultur-, reiselivsaktører og regjeringen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Interessen for kulturopplevelser gir nye og spennende muligheter for reiselivsbedriftene. Samarbeidsrådet er en viktig del av regjeringens innsats for kulturturisme. Jeg ser frem til å motta innspillene deres, sier næringsminister Monica Mæland.

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv skal foreslå tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Det er behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet er også bedt om å levere innspill til utarbeidelse av regjeringens planlagte strategi for kultur og reiseliv.

Et godt samarbeid mellom kultur og reiseliv vil bidra til å utvikle en kulturturisme i Norge basert på kvalitet og bredde. Det vil gi flere besøk og gjenkjøp, økt omsetning og verdiskaping, flere investeringer på området, og mer lønnsomme reiselivsprodukter.