Mandat Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Rådet skal fokusere på samarbeid mellom reiselivs- og kulturaktører med et kommersielt potensial som fremmer kulturturisme. Rådet skal levere innspill som kan bidra til å styrke politikkutformingen på kultur- og reiselivsområdet. Rådet skal se på muligheter og utfordringer innenfor kulturturisme, og foreslå konkrete tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter.

Rådet skal særlig se på hvordan økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter og synliggjøring av kulturtilbudet kan bidra til å styrke kulturturisme som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet skal se nærmere på hvordan samarbeidet mellom kultur og reiseliv kan bidra å utvikle produkter som fremmer et helårlig reiseliv. Rådet skal levere innspill som legger til rette for et styrket samarbeid og tverrgående løsninger for kultur- og reiselivsaktører over hele landet.