Samarbeidsråd for kultur og reiseliv: Sluttrapport 4. juni 2019 Powered by Culture

Samarbeidsråd for kultur og reiseliv overleverer i dette dokumentet sin sluttrapport.

Samarbeidsrådet ble oppnevnt av regjeringen i juni 2017, og arbeidet ble igangsatt i august 2017. Samarbeidsrådet oppheves som planlagt i juni 2019. Samarbeidsrådet leverer innspill ut i fra et bredt mandat, og anbefalingene som gis er både på overordnet næringsnivå og på mer bransjespesifikt nivå.