Sammensetningen og mandatet for det nye Mannsutvalget er klar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mannsutvalget skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Utvalget har 17 medlemmer som skal jobbe sammen frem til våren 2024 med å lage en helhetlig oversikt og foreslå tiltak.

 - Vi ønsker at alle, uavhengig av kjønn, skal ha muligheten til å leve frie og selvstendige liv. Da må vi ta menns særskilte likestillingsutfordringer på større alvor. Vi vet for eksempel at flere gutter sliter på skolen, at fedre oftere må kjempe for å bli anerkjent som fullverdige omsorgspersoner for sine barn, gutter og unge menn får ansvaret for å passe på sine søstre og familiens ære og dessverre er selvmordstallene høyere hos menn enn hos kvinner. Vi må finne ut mer om hvorfor det er slik og hva vi kan gjøre med det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Mannsutvalget skal levere en offentlig utredning med oversikt over hvilke likestillingsutfordringer menn møter gjennom livet og forslag til løsninger.

Dette inkluderer områder som familie, utdanning, arbeidsliv, fritid, helse, vold og seksuell trakassering, integrering og alderdom. Utvalget skal også foreslå konkrete tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn.

 - Jeg er veldig fornøyd med sammensetninga av utvalget som regjeringa har fått til, og setter stor pris på at medlemmene har takka ja til å delta i det viktige arbeidet. Det har skjedd store endringer de siste tiåra, og det er på høy tid å få satt gutter og menns utfordringer på agendaen, slår kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fast.

Utvalget ledes av Claus Moxnes Jervell som til daglig er faglig sekretær i Fellesforbundet og som også har bakgrunn fra Likestillings- og diskrinmineringsombudet. Mandatet er bredt og utvalget er sammensatt av personer med ulik bakgrunn, erfaringer, kunnskap og kompetanse.

Utvalgets medlemmer

Utvalget skal levere sin utredning innen 22. mars 2024 og har følgende medlemmer:

Claus Moxnes Jervell, faglig sekretær, Oslo (utvalgsleder)

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, organisasjonsleder, Oslo

Arne Børke, prosjekteringsleder, Stokke

Åsta Lovise Håverstad Einstabland, seniorrådgiver, Kristiansand

Julie Marie Borna Fossem, orlogskaptein, Bergen

Brede Paulsen Hangeland, spilleransvarlig, Stavanger

Aili Keskitalo, politisk rådgiver, Kautokeino

Idunn Tobiassen Mauseth, prosessoperatør, Hammerfest

Aasmund Nordstoga, gardbrukar, Vinje

Liza Reisel, forsker Oslo

Ola By Rise, direktør, Trondheim

Are Saastad, daglig leder, Oslo

Adam Andreas Bredesen Schjølberg, komiker, Oslo

Camilla Stoltenberg, direktør, Oslo

Sylo Taraku, direktør, Drammen

Wasim Zahid, lege, Lommedalen

Nils-Erik Ulset, fagkonsulent, Tingvoll

Utvalgets mandat (PDF)