Historisk arkiv

Nytt styre for Riksteatret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Riksteatret for perioden 2019–2022.

Riksteatret er Kulturdepartementets underliggende virksomhet på scenekunstområdet. Riksteatret skal tilby profesjonell scenekunst i hele Norge og supplere det øvrige scenekunsttilbudet.

Styret har følgende sammensetning:

Styreleder: Stephan L. Jervell, Oslo 
Nestleder: Randi Eek Thorsen, Oppland
Styremedlem: André Wallan Larsen, Nordland
Styremedlem: Hannah Wozene Kvam, Oslo 
Styremedlem: Lars Leegaard Marøy, Hordaland 

Følgende er oppnevnt etter forslag fra de ansatte: 

Styremedlemmer: Emnet Kebreab, Stephan Mehl 
Varamedlemmer: Elise Henden, Lars Ådal