NRK-relaterte saker/regelverk

Vedtekter, NRK-plakaten m.m.

NRK-plakaten gir et samlet uttrykk for NRKs samfunnsoppdrag. NRK-plakaten er i sin helhet innarbeidet i NRKs vedtekter, og er å finne i vedtektenes kap. II.

Stortingsmeldinger om NRK mv.

Protokoll fra generalforsamlinger i NRK AS: