NRK-relaterte saker/regelverk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Vedtekter, NRK-plakaten m.m.

Stortingsmeldinger om NRK:

Protokoll fra generalforsamlinger i NRK AS: