NRK-relaterte saker/regelverk

Vedtekter, NRK-plakaten m.m.

NRKs vedtekter - sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2019 (.pdf) 
NRK-plakaten gir et samlet uttrykk for NRKs samfunnsoppdrag. NRK-plakaten er i sin helhet innarbeidet i NRKs vedtekter, og er å finne i vedtektenes kap. II.

Stortingsmeldinger om NRK

Protokoll fra generalforsamlinger i NRK AS: