St.meld. nr. 6 (2008-2009)

NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag

NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget