St.meld. nr. 6 (2008-2009)

NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag

NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no