St.meld. nr. 18 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

NRK-plakaten - dekning av valg

NRK-plakaten - dekning av valg

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no