St.meld. nr. 18 (2008-2009)

NRK-plakaten - dekning av valg

NRK-plakaten - dekning av valg

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no