Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget