Utredning av Statens kunstnerstipend (2016)

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere har vurdert organiseringen av statens kunstnerstipend.

Utredning av Statens kunstnerstipend (2016) (.pdf)