Forsida

Riksteatret

Riksteatret har som oppgåve å tilby profesjonell scenekunst til publikum over heile landet.

Riksteatret blei oppretta i 1948 for å fremme arbeidet med å få dramatisk kunst ut til folk i bygd og by og å på andre måter auke kjennskapen til god dramatisk kunst.


Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementet sine underliggande verksemder, samt årsrapporter for verksemdene

Nettside: https://www.riksteatret.no/nn/