Riksteatret

Riksteatret er departementet sin underliggande verksemd på scenekunstområdet.

Teateret blei oppretta ved lov i 1948 og har som føremål «å fremja arbeidet med å føra dramatisk kunst ut til folket i bygd og by og på andre tenlege måtar å auke kjennskapen til god dramatisk kunst».

Riksteatret formidlar profesjonell scenekunst over heile landet og supplerer dei andre scenekunsttilboda.

Nettside: https://www.riksteatret.no/nn/