Protokoller

Det følger av statens eierprinsipper (prinsipp 2) at staten skal være åpen om sin stemmegivning på generalforsamling. Staten vil offentliggjøre sin stemmegivning med mindre særskilte hensyn tilsier noe annet, eksempelvis dersom offentliggjøring kan skade selskapets interesser.

Her følger en oversikt over statens stemmegivning på generalforsamlinger i heleide selskaper hvor eierskapet er forvaltet av Kultur- og likestillingsdepartementet:

AS Den Nationale Scene

Carte Blanche AS

Den Norske Opera & Ballett AS

Norsk rikskringkasting

Norsk Tipping AS

Talent Norge AS

Trøndelag Teater AS