Norsk Tipping AS (særlovselskap)

Norsk Tipping har enerett på å tilby en rekke pengespill i Norge i medhold av lov om pengespill.

I henhold til spilleregler fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet skal selskapet avholde og formidle pengespill i trygge former under offentlig kontroll, for å forebygge negative konsekvenser av pengespillene. Samtidig skal selskapet gjennom rasjonell drift legge til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til samfunnsnyttige formål. Selskapet ble opprettet i 1946. Norsk Tipping har hovedkontor på Hamar.

Nettside: https://www.norsk-tipping.no/