AS Den Nationale Scene

Den Nationale Scene (DNS) er en av Norges fem nasjonale scenekunstinstitusjoner.

Teateret skal skape engasjerende, underholdende og relevant teater av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. Teatret er en forlengelse av Ole Bulls Det Norske Theater, som ble etablert i 1850. Staten ble deleier i 1972. Den Nationale Scene er lokalisert i Bergen.

Nettside: https://dns.no/