Nidaros domkirkes restaureringsarbeider / Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) har som hovedmål å bevare, formidle og utvikle Nidaros domkirke og Erkebispegården som levende kulturminner og kirkelige byggverk.

NDR skal videreutvikles som et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein.

NDR har ansvar for bevaring og sikring av Nidarosdomen og omvisningstjenesten i katedralen. NDR har også ansvar for drift og vedlikehold av Erkebispegården, det store nasjonalmonumentet som ligger vegg i vegg med Nidarosdomen. I Erkebispegården finner man bl.a. Nordens eldste verdslige bygning og to museer. 

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

 

Nettside: https://www.nidarosdomen.no/ndr