Filmparken AS

Filmparken tilbyr fasiliteter for innspilling av film, herunder studioer og kontorbygg, på Jar i Bærum. Staten har vært involvert i filmproduksjon og studiodrift på Jar siden 1948.

Filmparken har hovedkontor på Jar i Bærum kommune.

Nettside: https://www.filmparken.no/