Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kultur- og likestillingsdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene og sekreteriatet for Den kulturelle skolesekken ble slått sammen.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

 

Nettside: https://www.kulturtanken.no/