Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly

Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly

Portrett av ekspedisjonssjef Lars Audun Granly

Granly er leiar for Avdeling for sivilsamfunn og idrett.

Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
E-post: lagr@kud.dep.no
Telefon: 22 24 80 27