SI2

Seksjonen har hovudansvaret på sivilsamfunnområdet og for arbeidet med rammevilkår for frivilligheita. I dette ligg mellom anna tilskot til frivilligsentralar, Frifond, inkludering i idrettslag, lokale lag og foreiningar, friluftsliv, og oppfølging av Frivilligerklæringa og forenkling av statlege tilskot til frivillige organisasjonar.
Til toppen