SI2

Seksjonen har hovudansvaret for sivilsamfunnsområdet og for arbeidet med rammevilkår for frivilligheita, og for barne- og ungdomskultur og frivillig kulturliv. I dette ligg mellom anna tilskot til frivilligsentralar, Frifond, Den kulturelle skulesekken, inkludering i idrettslag, lokale lag og foreiningar, og oppfølging av frivilligerklæringa og forenkling av statlege tilskot til frivillige organisasjonar. Seksjonen har ansvar for etatsstyring av Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken.