SI1

Seksjonen har hovudansvaret på idrettsområdet. I dette ligg ansvar for fordeling av spelemiddel til aktivitet/NIF, idrettsanlegg i kommunane, anleggspolitisk program, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i låglandet. Seksjonen har òg ansvar for nasjonalanlegg, idrettsanleggsregisteret, store idrettsarrangement, og antidopingarbeidet i idretten, i tillegg til ansvaret for frivilligregisteret, fordelinga av spelemiddel til samfunnsnyttige- og humanitære organisasjonar, meirverdiavgiftkompensasjon til frivillige organisasjonar og ved bygging av idrettsanlegg.
Til toppen