Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen

Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen

Portrett av ekspedisjonssjef Heidi Karlsen

Karlsen er leiar for Medie- og kunstavdelinga.

Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post: heidi.karlsen@kud.dep.no
Telefon: 22 24 78 38